Bild
Nästa artikel
NYHETER

Norge lägger förslag om tyngre B-behörighet

Publicerad 26 november 2018 (uppdaterad 9 januari 2019)

Blir basfordon som Fiat Ducato snart eldrivna? Sannolikheten ökar efter beslut i EU och förslag i Norge om körkortsändringar.

Som vi skrev om i mars har EU-parlamentet tagit ett principbeslut om att tillåta förare med B-behörighet att köra godsfordon upp till 4 250 kilo under förutsättning att dessa är eldrivna. Nu föreslås detta börja gälla i Norge.

Det är Bobilverden som har uppmärksammat ett pressmeddelande från norska Samferdselsdepartementet där samferdselsminister Jon Georg Dale uttalar sig för den norska allmänheten.

Förslaget går ut på att nollutsläppsfordon med en totalvikt på upp till 4 250 kilo ska kunna framföras av norska förare med B-behörighet. Dessa får annars inte köra fordon med en högre totalvikt än 3 500 kilo, en viktgräns som gäller i hela EU samt EES-länder. Sverige har dock ett undantag för denna regel under förutsättning att körkortet är utfärdat före 1 juli 1996 och därefter inte varit återkallat. För norska förare gäller dock även fortsättningsvis att de fordon som inte har nollutsläpp och väger över 3 500 kilo kräver minst behörighet C1. Den norska regeländring avses träda ikraft våren 2019.

– Auka bruk av nullutsleppskøyretøy er eit viktig tiltak for å nå regjeringa sine mål i miljøpolitikken. Vi vil difor at det skal bli enklare å køyre elvarebilar med førarkort for personbil sjølv om dei er litt tyngre enn det som elles er tillate. Dette kan gjere at fleire vel elvarebil i staden for ein fossildriven varebil, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale i pressmeddelandet.

Dale har nu gett Vegdirektoratet i uppdrag att komma med ett regeländringsförslag så att de som har haft B-körkort i minst två år ska få köra fordon med nollutsläpp upp till en totalvikt på som högst 4 250 kilo, något som även öppnar upp för eldrivna basfordon för husbilar. Lagändringen är främst till för att möjliggöra att transportfordon i lokal trafikmiljö ska kunna vara eldrivna, något som hittills i praktiken varit omöjligt på grund av såväl körkortsregler samt totalviktsregler, och differensen avser den viktskillnad som batterierna medför.

Det har även visats upp konceptfordon som är bränslecellsdrivna, 

Det som är av intresse är att Norge härigenom, såvitt vi i nuläget fått fram, är ett av de första länderna att införa EU-parlamentets regler vilket torde tyda på att fler länder är på gång att ändra sina regelverk.

Det regelverk om högre viktgräns som EU-parlamentet tog principbeslutet om är nationellt vilket kan komma att orsaka problem om inte alla länder genomför det. I Norden finns en överenskommelse om att respektera de nationella reglerna och eventuella undantag, något som kom upp till ytan för cirka ett år sedan då Norge satte sig på tvären när det gällde den svenska avsaknaden av viktgräns för förarbehörgheten när det gällde äldre svenska B-körkort och krävde C-behörighet för husbilar över 3 500 kilo. Norge tvingades senare backa från denna tolkning och numer gäller svensk B-behörighet för äldre körkort även i Norge. Det nya undantaget kan däremot komma att gälla i vissa länder och inte i andra. Trycket på myndigheterna lär dock bli stort när allt fler städer inför restriktioner för dieseldrivna fordon och det finns skälig anledning att tro att marknaden för eldrivna basfordon nu öppnas upp även om Transportstyrelsen i mars ansåg att det nya regelverket inte omfattade husbilar. Kanske får vi ändå inom kort se eldrivna husbilar.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.