Nästa artikel
Svårt få bilister att hålla 40 i städer
NYHETER

Svårt få bilister att hålla 40 i städer

Publicerad 29 april 2020 (uppdaterad 29 april 2020)
VTI har presenterat sin årliga undersökning om hastigheterna i våra tätorter. 35 procent av trafikanterna kör för fort, framför allt på 40-sträckor.

VTI har låtit genomföra en undersökning på det kommunala huvudväg­nätet med hastighetsgränser 40–70 kilometer i timmen. För mätningarna togs hjälp av radar och personal från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och utfördes på 23 olika orter i Sverige under september 2019. Totalt mättes hastigheten vid 67 olika punkter där hastigheten mättes under en vecka.

Grunden för mätningarna, som började 2012, är att riksdagen 2009 fattade ett målbeslut om att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras under perioden 2007–2020. Delmålet är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser.

Resultaten av mätningarna visar att medelhastigheten för alla fordon år 2019 på det studerade vägnätet var 47 km/tim. För hastighetsgräns 40 km/tim var medelhastigheten 40 km/tim, för 50 km/tim var den 45 km/tim och för 60 km/tim var den 51 km/tim. Medelhastigheten har minskat med 2 km/tim sedan mätningarna startade 2012.

Mätningarna 2019 visar att det totalt sett var 65 procent av trafiken som höll hastighetsgränsen, jämfört med 66 procent 2018. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen, där endast 48 procent av trafiken höll sig under hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 72 procent som höll sig till laglig fart. På gator med 60 och 70 kilometer i timmen var det 79 respektive 70 procent som höll hastighetsgränsen enligt 2019 års mätning.

– För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd. Resultatet av mätningarna visar därför att det är viktigt med ytterligare åtgärder för att öka efterlevnaden, främst på gator med 40 kilometer i timmen där det ofta finns gående och cyklister, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI.

VTI ger även exempel på åtgärder som kan öka efterlevnaden vilka skulle kunna vara tekniska stödsystem som hjälper föraren att hålla hastigheten och införande av geofencing. Att utforma gatorna så att de blir mer ”självförklarande” kan göra att det blir mer naturligt för trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns. Andra lämpliga åtgärder kan vara ökad användning av fartkameror och fler poliskontroller.

2022 blir det troligen även obligatoriskt med ett system i alla nya bilar som varnar föraren om hastighetsgränsen överskrids.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.