Nästa artikel
Gröna bilister redovisar bränslens miljöpåverkan
NYHETER

Gröna bilister redovisar bränslens miljöpåverkan

Publicerad 7 december 2020 (uppdaterad 7 december 2020)
I år skulle de drivmedel som säljs i Sverige ha miljödeklarerats vid pump och laddplats men införandet av systemet sköts upp till nästa år. Istället redovisar Gröna Bilister i sin nya rapport Drivmedelsfakta 2020 fakta om alla drivmedel som såldes år 2019 och dessutom fakta om enskilda leverantörers drivmedel.

Enligt klimatlagens mål ska klimatpåverkan mätt i koldioxidutsläpp från inrikes transporter minska med 70 procent från år 2010 till år 2030.

Om man år 2019 tankade etanol E85 istället för bensin minskade man sin klimatpåverkan med 46 procent. Med biogas i tanken minskade klimatpåverkan med 86 procent. Med HVO100 istället för vanlig diesel blev klimatnyttan 83 procent, allt enligt det underlag från Energimyndigheten som redovisas i Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2020.

– Det blir allt viktigare att tänka på vad vi tankar, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters rapport. Omställningen av transporterna skapar enorm efterfrågan på nya råvaror. Det är lätt hänt att man tummar på hållbarheten i förnybarhetens namn.

Cirka 44 procent av den förnybara diesel HVO som användes i Sverige år 2019 tillverkades av palmoljeprodukter. Det motsvarar 28 procent av alla biodrivmedel och sex procent av alla drivmedel över huvud taget. Enligt EU-kommissionen har HVO tillverkad av palmolja i realiteten högre klimatpåverkan än fossil diesel på grund av regnskogsskövlingen och utdikningen i dess spår. Neste tillverkar den största delen av den HVO som används i Sverige men de har aviserat att de ska fasa ut palmoljan år 2025.

– Vi måste bli kvitt palmoljeprodukterna för att bevara biodrivmedlens trovärdighet, säger Per Östborn. Riskerna är för stora. Tillverkarna måste avstå från kortsiktiga vinster för att kunna skapa en marknad som är långsiktigt livskraftig.

Mängden el som användes för vägtrafik utgjorde endast cirka 0,15 procent av drivmedelsenergin år 2019. Med tanke på elmotorns högre verkningsgrad innebär detta att cirka 0,5 procent av trafikarbetet utfördes på el men 2020 förväntas elens marknadsandel fördubblas.

De fossila bränslena dominerar fortfarande och stod år 2019 för 78 procent av drivmedelsenergin. För första gången rapporteras att oljeskiffer använts som råvara till bensin och diesel i Sverige vilket ökar dessa drivmedels klimatpåverkan med 41 procent jämfört med då konventionell råolja används.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.