Bild
Nästa artikel
NYHETER

VTI menar att utbildning för körkort behöver förbättras

Publicerad 23 maj 2017 (uppdaterad 23 maj 2017)
En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet.

Syftet med studien var att ge mer kunskap om dagens förarutbildning. Resultaten visar att den allmänna diskussionen om förarutbildningen fokuserar för mycket på tid och kostnad och mindre på kvalitet. 

– Våra fyra delstudier visar att det finns behov av en omfattande förändring av förarutbildningen och vi ger därför en rad rekommendationer som kan förbättra möjligheten för eleverna att bli bra bilförare, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Det finns behov av nya pedagogiska metoder för att få en god kvalitet på utbildningen. Exempelvis genom att eleven får sätta sig själv i olika trafikant-roller, uppleva konsekvenser av skilda körstilar och specifika körbeteenden, analysera konsekvenserna av trafik för säkerhet, miljö och framkomlighet. Samt komma till insikt om konsekvenser av riskfyllt beteende och olyckor för individ, omgivning och samhälle. 

– Eleven bör inte vara en passiv part som bara lyssnar på vad läraren förmedlar. Utbildningen måste också ta sin utgångspunkt i elevernas individuella förutsättningar, säger Sonja Forward.

De vill att det finns undervisningsmaterial av god kvalitet på så många språk som möjligt och att det införs fler obligatoriska körmoment som är svåra att klara privat såsom halka, mörker, tät trafik, omkörning, miljövänlig körstil samt de djupare psykologiska och sociala kompetenser som ingår i kursplanen. 

– Vi tycker också att man borde utreda möjligheten att införa en obligatorisk provuppkörning på trafikskola innan det riktiga förarprovet genomförs, vilket kan vara till stor hjälp för eleverna, säger Sonja Forward.

Säkerställ trafiklärarutbildningens kvalitet och utred möjligheter till en mer likformig utbildning i hela landet, råder forskarna. Se till att trafiklärare och instruktörer på trafikövningsplatser regelbundet genomgår fortbildning om trafiksäkerhet, miljö och pedagogik. Förstärk tillsynen av trafikskolor och trafikövningsplatser med fler tillsynstjänstemän och se till att den i högre utsträckning än idag fokuserar på den praktiska verksamheten med betoning på tips, råd och diskussion.

– Vi rekommenderar också åtgärder för att öka körkortstagarnas förståelse för provresultatet. Alldeles för många av dem som underkänns utgår ifrån att de inte gjort något allvarligt fel eller att förarprövaren varit för hård. Erbjud körkortstagare med svår nervositet ett speciellt körprov.

I rapporten rekommenderas dessutom att ge forskning och utveckling kring förarutbildningsfrågorna högre prioritet och genomföra utvärderingar av olika utbildningsinsatser i syfte att presentera förslag på ”best practice”.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.