Bild
Nästa artikel
NYHETER

Tyskland inför vägtullar på Autobahn

Publicerad 4 april 2017 (uppdaterad 3 november 2019)
I fredags blev det klart att Tyskland kommer att avgiftsbelägga motorvägsnätet år 2019. Frågan har varit aktuell under flera år men tidigare stoppats då EU ansett de föreslagna lösningarna som diskriminerande för utländska bilister.

Tanken med de nya avgifterna är att få intäkter till underhåll samt minska antalet bilar som kör på de 1 300 mil Autobahn som finns och lyckas det, utan att den totala trafiken minskar, lär det även innebära ett ökat tryck på landsvägarna, Bundesstrasse. Tidigare förslag hade inneburit att hela vägnätet skulle varit avgiftsbelagt även för turister för att inte flytta trafik från motorvägarna till landsvägarna men denna lösning kombinerat med lägre fordonsskatt för tyskar sågs som diskriminerande mot utlänningar. Med Tysklands centrala läge i Europa har tyskarna sett det som ett problem att så många utlänningar belastar vägsystemet utan att betala, något som blivit allt vanligare i Europa där allt fler EU-länder efterhand har infört avgifter på sina motorvägsnät. 

Avgifterna skulle införts 2016 men stoppades då av EU då det ansågs strida mot likabehandlingsprincipen inom EU. Kompromissen med EU innebär att tyskregistrerade fordon betalar avgift för alla vägar medan utlandsregistrerade enbart betalar för motorvägsnätet.

För turister ska ett tiodagarspass, enligt Deutsche Welle, som lägst komma att kosta 2,50 euro, cirka 25 kronor. Avgifterna kommer att variera beroende på utsläppsklassningen, de så kallade euro-normerna. Billigast blir det för de bilar som uppfyller euro-6 men förslaget innebär i dagsläget inget förbud för lägre klassningar likt det i miljözonerna, Umweltzone. Klart är även att bensinbilar kommer att betala mindre än dieselbilar. Vilka avgifter husbilar över 3,5 ton kommer att få framgår inte av den nuvarande rapporteringen, inte heller hur husvagnar kommer att hanteras. I exempelvis Schweiz är det betydligt högre avgifter för fordon över 3,5 ton.

För de som använder Autobahn ofta eller längre perioder finns tullpass som gäller två månader eller årspass för mellan 67 och 130 euro beroende på fordon. Inköpen kommer att hanteras via elektroniska system och kontrollerna likaså med system liknande fartkameror med automatisk avläsning av registreringsnummer samt stickprovskontroller.

För utländska bilförare ska avgiften börja gälla 2019. Kritiken från grannländerna mot avgifterna har gått ut på att de diskriminerar utländska bilförare. Österrike har redan tagit beslut om att överklaga avgiftssystemet eftersom tyska bilister med euro-6-fordon i princip kommer att få tillbaka pengarna då fordonsskatten kommer att sänkas motsvarande grad.

Trots det massiva motståndet från grannländerna har nu slutligen alla 16 tyska delstater enats och nu återstår bara underskriften från president Frank-Walter Steinmeier. Samtliga delstater har förbundit sig att inte utnyttja möjligheten att stoppa förslaget politiskt i Bundestag. Invändningarna har framför allt gällt gränsnära handel, där inte minst transportfordon kommer att tvingas betala dubbla avgifter för att transportera varor även korta distanser.

De totala intäkterna beräknas bli mellan 250 och 500 miljoner euro.

Deutsche Welles mer detaljerade artikel på engelska hittar du här.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.