Bild
Nästa artikel
NYHETER

Så här var nyhetsåret för husbilar och husvagnar 2017

Publicerad 27 december 2017 (uppdaterad 28 december 2017)
Nu när året lider mot sitt slut tar vi med dig på en tillbakablick över vad som hände under 2017. I den här artikeln koncentrerar vi oss på vad som diskuterats om lagar och regler, senare kommer fler artiklar med andra teman.
Året inleddes som vanligt med en rad nya lagar. En av dessa var att det blev olagligt att ens bil kunde misstas för en polisbil. Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen samt ordet ”polis” blev förbjudet att användas av andra än poliserna och straffet kan bli böter. Trots detta får inte polisen hindra en falskskyltad polisbil från att köra vidare. Möjligen har lagen sin upprinnelse i en händelse hösten 2016 när en falsk polis i en polisbil stoppade en riktig polis i en civil bil.

Den 1 december blev det tillåtet att bärga fordon i högre hastigheter.

Den 1 juli blev det nya regler för att ta B96 och SOS började skicka ut varningar via SMS. SOS menar att det nya systemet gör det betydligt enklare att nå rätt personer.

Den 1 december fick vi tre nya trafikmärken.

Alldeles innan jul blev det klart att Försvarsmakten för första gången sedan 1997 börjar krigsplacera privatbilar.

Den 1 mars 2018 blir det obligatoriskt med eCall i alla nya bilar.

Under året presenterades även ett förslag om att högersväng mot rött ljus ska tillåtas men något beslut om detta är inte taget, inte heller är förslaget om förbud mot för hög volym på radion fastslaget även om polisen vill komma åt detta genom en omtolkning av trafiklagstiftningen och bötesbelägga det. Regeringen föreslår även en ändring av reglerna för vinterdäck, något som kan påverka vissa tyngre husbilar.

Skandalen runt Transportstyrelsens IT-hantering blev en följetong. Körkortsregistret hanterades enligt uppgift av icke säkerhetsklassad personal och uppgifterna har i varje fall teoretiskt kunnat komma i händerna på obehöriga. Trafikverket anklagades för att ta mutor och tvingades gå i svaromål.
Det är väl svårt att hävda att inte regeringens förslag på ändrade skatteregler för fordonsparken varit årets mest omdebatterade nyhet och HRF skrev även ett öppet brev till regeringen i frågan och många remissinstanser har varit mycket kritiska till det nya skattesystemet. Trots avsaknaden av alternativa drivsystem när det gäller husbilar ska nu, enligt budgeten som togs i december, skatten höjas dramatiskt. Hur mycket är även efter budgetbeslutet höljt i ett visst dunkel eftersom skattehöjningen består av två delar, bonus-malus samt en ny beräkningsmetod för de utsläppsvärden bilar åsätts.
Efter massiv kritik tvingades regeringen backa om att höja skatten på bilar som redan är i trafik men i gengäld höjde man skatten mer än det som ursprungligen var tänkt på de som registreras efter den 1 juli 2018. Den höjda skatten gäller de tre första åren och därefter ska, även om det flaggats för att det inte är skrivet i sten, skatten sänkas till den nivå som de äldre bilarna har. För att inte de nya metoderna för utsläppsmätning tillsammans med skattehöjningen ska få alltför orimliga effekter ska någon övergångsregel införas men den är ännu inte presenterad. Diskussionen lär sannolikt ta ny fart när det färdiga förslaget presenteras.
Det har även kommit förslag på att ändra skattesystemet så att även elbilar får höjd skatt, detta i spåren av den förväntade ökningen av deras andel av fordonsbeståndet. 

Även bränslepriserna ökar varje årsskifte då regeringen 2015 beslutat att bränsleskatten ska räknas upp med två procent utöver inflationen. Vid årsskiftet 2017/2018 betyder det att priset per liter bensin och diesel ökar med cirka 30 öre men under året har priset inte gått upp särskilt mycket då råoljepriset fortsatt varit förhållandevis lågt. Mot slutet av året har dock kronan försvagats rejält och framtiden får utvisa hur detta slår mot drivmedelspriserna.
Ett annat samtalsämne på allas läppar har varit självkörande bilar. Kanske inte för att de kommer att vara vanliga i trafiken än på ett tag men de skapar både juridiska nötter och massor av förarstödd teknik till våra vanliga bilar. VTI släppte en rapport i början av januari där de slog fast att nuvarande konstruktioner för straffrättsligt ansvar inte är avpassade för annan än mänsklig medvetenhet och därmed inte heller för teknologin för självkörande fordon. Ända upp till 90 procents minskning av olyckorna är vad SimuSafe menar är möjligt. Året avslutades med att Transportstyrelsen för första gången har inregistrerat ett självkörande fordon, en buss som ska gå i vanlig trafik i Stockholm.
Ett roligare ämne att ta upp är att antalet ställplatser fortsätter att öka. Under hela året har kommunerna på såväl medborgarinitiativ som egna insikter ordnat nytt runtom i hela landet och det kom även ett nytt trafikmärke för ändamålet. Den diskussion som förts läge, och som ofta syns i vårt kommentarsflöde, om vilka som får stå på de ställplatser som skyltas med det nya märket utesluter husvagnar. En infekterad fråga som retar många husvagnsägare, och som vi inte tar ställning i, men det finns de ställplatser som godtar husvagnar. Däremot har skyltningen nu närmast blivit en djungel och de nya reglerna hittar du här.

Husbil & Husvagns årliga pris för den bästa ställplatsen gick 2017 till Persköps ställplats nära Örkelljunga i Skåne. På sedvanligt vis röstades vinnaren, efter nomineringsprocessen, fram på Elmiamässan och priset delas ut i februari på Caravan Stockholm.

Men alla politiker är inte välvilligt inställda till husbilar och husvagnar. På Öland lades ett förslag om att begränsa trafiken för dessa.

Även Norge har nu tagit efter och röstar fram sin bästa plats, om det kan du läsa här och här om tyskarnas val.

Danmarks största campingkedja, DK-Camp, lanserade under året en informationstjänst om ställplatsliknande platser på sina campingar där man upplyser om öppettider, priser och standard.

Inte bara fina ställplatser är viktiga, även vägen dit ska vara vacker. 2017 utsågs Ifjordfjellvegen i Norge till deras vackraste väg av Norska Statens Vegvesen. I Sverige fick E6 vid världsarvet i Tanum ett arkitektpris och danskarna vill ha ytterligare en bro över Öresund. När det gäller rastplatser så utses även där de bästa runt om i Sverige.

Vid halvårsskiftet ändrades reglerna för uppställning av husbil och husvagn på egen tomt, något som tidigare oftast krävde bygglov.
Ingen har väl heller undgått att försäljningen av husbilar nått nya rekordnivåer. Till och med november visar HRF:s statistik även att det totala antalet nyregistrerade husbilar och husvagnar aldrig varit högre sedan de började redovisa siffrorna. Den prognos som branschen gjorde på Elmiamässan 2016 inför 2017 på fem procent kom att slås med råge och väntetiderna på husbilar är fortsatt långa.
En viktig fråga är de snålt tilltagna lastvikterna och även om det finns ett regelverk om hur mycket lastvikt både husvagnar och husbilar måste ha är frågan ständigt aktuell. Transportstyrelsen arbetar med nya definitioner för vikt i körklart skick, tjänstevikt och lastvikt vilket sker inom ramen för EU och husbilsombudsmannen Anders Waldman, HO, skriver på Husbilskompisars forum att HO fått avge ett remissvar i frågan om hur lastvikter ska beräknas. På mässan Caravan Stockholm presenterade Transportstyrelsen ett intressant förslag om hur reglerna för lastvikten skulle kunna komma att ändras.
Gasolhantering är säkerhetsmässigt viktigt inte minst när fyllning av gasol på lösvikt har blivit vanligare och nu förs en diskussion i gasolbranschen om hur man säkerställer nivån på säkerhet hos de olika företagen.

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och nu finns en frivillig ackrediteringstjänst av gasolhanteringen som syftar till att höja skerhetsnivån. Det första företaget anslöt sig i januari.

Varje år kommer som bekant ett antal undersökningar om våra vanor och ovanor. I januari publicerades en om vårt behov av sömn och resultatet av undersökningen visade att snarkande är trafikfarligt även om snarkandet inte sker under bilkörningen. 

Goodyear konstaterade att fler än sju av tio bryter mot trafikreglerna, CTEK undersökte vad vi irriterar oss mest på i trafiken och Transportstyrelsen har knäckt nöten om de yngre eller äldre är säkrast i trafiken.

VTI hävdar att om omkörningsfälten på så kallade 2+1 vägar har betydelse för framkomligheten men som tur är kör alla bättre än medelbilisten. Inte minst så har det konstaterats att campinglivet gör osociala svenskar sociala.
Hur det ska gå att kombinera biltrafik i städernas centra är och förblir även det ett stort debattämne. Det som var högsta miljömedvetenhet för några år sedan, nämligen dieselfordon, har nu kastats ut i kylan och nu hyllas elbilen. Inte minst i spåren av den så kallade dieselgate, vars mätfusk först uppdagades hos Volkswagen, har lett till omfattande åtgärder. För Sveriges del har det nu beslutats att kommuner får rätt att införa miljözoner från 2020 och i vissa av dessa kommer fossildrivna fordon att vara helt förbjudna. Klart är dock att utsläppen av kväveoxider i stadskärnorna minskar med minskande dieselanvändning och Transportstyrelsen beräknade i januari att sextio procent av våra nuvarande bilar skulle kunna komma att förbjudas med det nya regelverket medan en forskare från VTI i en undersökning menar att debatten om dieselns fara är överdriven. I andra länder blir det också mer restriktioner och vilka regler som gäller hittar du under rubriken "hastighetsregler i LAND". Det har även kommit en app som håller reda på alla särregler som olika städer och länder inför.

Men inte heller elbilarna går helt fria i denna utsläppdebatt eftersom dagens batterier är en rejäl miljöbov. Sett över bilens livscykel, hävdas det i debatten, är det inte ens säkert att den är mer miljövänligt vad avser CO2-utsläpp. Möjligen kan detta komma att ändras med ny batteriteknik, Toshiba har visat upp ett batteri som dessutom går att ladda på sex minuter, en "game changer" kallar man det.

Chefer har fått schavottera, bland annat kommer en av Volkswagens chefer att få skaka galler i sju år.

Samtidigt med denna utsläppsdiskussion förs även bilars övriga luftföroreningar upp på dagordningen där partikelutsläpp från exempelvis bromsar och under året startade fältstudier med elvägar för lastbilstrafik medan Tesla lanserade sin eldrivna lastbil med batterier. I verkligheten har dock diskussionerna om dieselförbuden lett till en ökning av bensinbilsförsäljningen, el spelar en marginell roll.
Telefonin utomlands förenklades när telebolagen inte längre fick ta ut roamingavgifter. Visserligen kontrade telebolagen med olika typer av abonnemang vilket gör det viktigt att se upp med vad man väljer men som grundprincip blev det nu betydligt billigare att ringa och surfa på utlandsresan. I februari togs beslutet och i somras infördes det.

När det gäller användningen av mobiltelefoner under körning så har det nu lagts ett förslag om ett förbud i stället för den luddiga formulering som gäller idag.
De nya besiktningsreglerna klubbades och började gälla 2017 även om det inte praktiskt kommer att märkas förrän i maj 2018.

Försäkringspremier är ett kärt ämne och många letar förstås efter det billigaste alternativet. En sak man inte får glömma bort är de olika värdegränser som bolagen har så kolla upp vad som gäller för bodelen och vilka själrisker som gäller så att du tecknar en försäkring som fyller dina behov. Vi lyfte frågan i och med att If ändrade sina villkor i mars. Även privat uthyrning av husbilar har kommit upp i spåren av delningsekonomin men även här finns anledning att informera sig om regelverket, snabba pengar kan bli en dyr affär om något händer. Larmtjänst gick ut med en varning om bedrägerier som kan vara nyttigt att känna till och även handlar om lurendrejeri vid försäljningar.
Ett annat ämne som diskuterats under året är det krav som finns på färdskrivare i tunga husbilar. Det är nämligen inte bara lastbilar som ska ha dessa, det gäller alla fordon över 7,5 ton. Är det ett fordon som används kommersiellt gäller det om fordonet har en totalvikt över 3,5 ton. Om fordonet är privatägt finns därutöver en åldersgräns för fordonet på 30 år då kravet upphör. Eftersom frågan debatterades kraftigt gick vi ut med en uppföljning och fick senare ett inlägg från en bilinspektör.
Vi får avsluta revyn med att notera ett par av de mer dråpliga nyheterna under året. Den första är katten Ebbe som rymde genom takfönstret på en husbil medan den körde. Ebbe såg förvirrad ut under luftfärden intygade ett vittne. Ebbe klarade sig dock och är nu återbördad till matte och husse.

Den andra är den bilist som fångades av en fartkamera som bilisten passerade i för hög hastighet. Eller nej. Bilisten hävdade att det var en hare som sprang framför bilen men det trodde inte rätten på. Haren syntes nämligen inte på bilden och har inte återfunnits och kunnat förhöras.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.