Bild
Nästa artikel
NYHETER

Klimatbonusbil, nytt begrepp för miljöbil

Publicerad 10 januari 2018 (uppdaterad 11 januari 2018)

På Caravan Salon 2017 visade Dethleffs upp den här eldrivna husbilen.

Den 1 juli görs beskattningen av bilar om i och med att skattesystemet bonus - malus införs. Nu har regeringen infört begreppet "klimatbonusbil" och fastställt vad som krävs för att en bil ska få kallas för det.

Bonus-malus införs den 1 juli i år för att fler nya bilar med låga utsläpp ska komma ut på marknaden. Redan nu har regeringen beslutat om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. De fordon som får bonus i bonus-malus klassas som ”klimatbonusbil” – gasbilar, laddhybrider, rena elbilar och vätgasbilar. Definitionen av ”klimatbonusbil” måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition skriver Energigas Sverige i ett pressmeddelande.

- Dagarna innan jul tog regeringen ett viktigt beslut om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. Det är helt logiskt att fordon som får en bonus i bonus-malus – gasbilar, laddhybrider, rena elbilar och vätgasbilar – också klassas som ”klimatbonusbil”. Denna definition måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition, menar Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

- Nybilsförsäljningen slår nya rekord, men dieseln dominerar fortfarande och andelen miljöbilar är låg. Därför krävs ett enkelt och tydligt regelverk för miljöbilar. Då kommer fler att kunna göra rätt miljöval, både i bilhallen och i upphandlingen. En tydlig miljöbilsdefinition, kombinerat med incitament som bonus-malus och fortsatt reducerat förmånsvärde för tjänstebilar, gör att fler riktiga miljöbilar kommer ut på marknaden. Under höst och vinter har vi sett ett uppsving för gasbilsförsäljningen. Nu läggs grunden för att denna uppgång mycket väl ska kunna öka ytterligare under 2018, avslutar Maria Malmkvist.

På regeringens hemsida kan du läsa mer om ”Förordningen om klimatbonusbilar”.

Det här krävs av en klimatbonusbil
Förordning om klimatbonusbil kan läsas här: https://lagen.nu/2017:1334
I paragraf fem definieras klimatbonusbil: 
5 § Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss som
1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211),
2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151, och
3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
a) släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer, eller
b) är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.