Bild
Nästa artikel
NYHETER

HRF svarar regeringen om nya skatten på husbilar

Publicerad 22 april 2017 (uppdaterad 3 november 2019)
Husvagnsbranschens riksförbund, HRF, har idag skickat ut sitt svar på regeringens nya skatteförslag som ett pressmeddelande. Den så kallade bonus - malus-skatten kan som bekant komma att höja skattebeloppen avsevärt för nya husbilar. Och HRF:s svar är både tänk- och läsvärt.

När det nya skatteförslaget blev känt för knappa månaden sedan stod det klart att det skulle slå hårt mot nya husbilar. Många blev upprörda över de extrema ökningarna och vilka konsekvenser det skulle få. Dessutom kommer en ny testmetod för utsläppsberäkning vilket ytterligare höjer skattenivåerna. Har du inte läst vår första artikel där du själv kan räkna ut hur skatten slår mot befintliga husbilar rekommenderar vi dig att göra det.

Trafikverket ifrågasatte, vid det tidigare bonus-malus-förslaget från 2016 som fick så hård kritik att det drogs tillbaka, att husbilar skulle omfattas av det föreslagna systemet. HRF delar denna uppfattning, och menar i sitt svar daterat den 11 april 2017 att det till och med finns risk för att ett införande av bonus-malus-systemet för husbilar skulle kunna få negativa skatte- och miljöffekter.

Även om vi skrivit flera artiklar i ämnet vill vi, efter det att HRF nu skickat ut ett läsvärt pressmeddelande, återge detta i sin helhet.

"

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Synpunkter på ”Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon”, dnr Fi2017/01469/S2 

Husvagnsbranschens Riksförbund – HRF – är den samlande organisationen för svenska företag med anknytning till mobilt boende. Förbundet organiserar såväl tillverkare och importörer av husvagnar och husbilar som tillbehörs- och serviceföretag. Samtliga ledande företag inom området är idag medlemmar.

Trots att HRF formellt ej är remissinstans i rubricerade ärende, önskar förbundet lämna nedanstående synpunkter.

ERBJUDANDE:
20170805140941.jpg?itok=lpmsdr4s

Basfakta

Alla husbilar (personbil klass II) som säljs på den svenska marknaden drivs med diesel. (Ett par konceptbilar med olika slags hybriddrift har visats på mässor, men i dagsläget är drivlinan för dessa så tung att det ej går att tillverka en husbil med el- eller hybriddrift som uppfyller lastkraven i EU-förordning 1230/2012. Något alternativ till diesel eller bensin som drivmedel finns i dagsläget således inte.

Under 2016 nyregistrerades i Sverige ca 424 000 fordon av de slag (personbilar klass I och II, lätta lastbilar och lätta bussar) som föreslås omfattas av bonus-malus-systemet. Av dessa var ca 4 000 – cirka 0,9 procent – husbilar av senaste årsmodell.

Husbilars användning

Merparten av landets husbilar är – precis som merparten av landets motorcyklar – fordon som används för fritid och rekreation, och den årliga körsträckan är – precis som för merparten av landets motorcyklar – mycket låg.

Förslagets konsekvenser för husbilsbranschen

Om personbil klass II omfattas av bonus-malus-systemet, kommer detta med stor sannolikhet att innebära en kraftig negativ försäljningsutveckling. Detta i sin tur medför givetvis att många personer inom husbilsbranschen – gäller både tillverkare, importörer och återförsäljare – kommer att friställas.

Den uteblivna nybilsförsäljningen skulle komma att ersättas med införsel av husbilar som är så gamla att de ej får den högre skatten som tas ut under de tre första åren.

Konsekvenser för andra än husbilsbranschen

Om konsumenterna väljer att införa begagnade husbilar i stället för att köpa fabriksnya husbilar i Sverige, innebär det uteblivna momsintäkter i storleksordningen en halv miljard kronor. (Med ett snittpris på 700 000 kr, blir momsbortfallet 140 000 kr per bil som införs som begagnad i stället för säljs som ny i Sverige.) Dessutom kommer ägarna av dessa införda husbilar att betala en årlig vägtrafikskatt som är lägre än vad ägarna av motsvarande bilar idag betalar – således ytterligare sänkta skatteintäkter.

Vidare finns det skäl att anta, att dessa begagnade husbilar som tas in till landet har högre CO2-utsläpp än vad nyare bilar har. Ett bonus-malus-system för husbilar skulle således också kunna innebära en negativ miljöpåverkan.
En så hög skatt för husbilar som den som indikeras i PM:en skulle innebära att husbilsägarna, i ännu högre grad än idag och för längre perioder, kommer att välja att ställa av sin husbil när den ej används. Detta innebär både en högre belastning för Transportstyrelsen – och även ytterligare sänkta skatteintäkter. 

HRF:s uppfattning

Trafikverket ifrågasatte, i sitt yttrande över det förra bonus-malus-förslaget, att bonus- malus-systemet ska omfatta även husbilar. Detta bland annat med motiveringen att proportionaliteten i skattenivån med ett bonus-malus-system kan ifrågasättas – speciellt med hänsyn till att husbilar används i mindre utsträckning än andra lätta fordon.

HRF har uppfattningen att husbilar idag är överbeskattade, speciellt i jämförelse med exempelvis ”hantverkarbilar” med avsevärt längre årlig körsträcka och byggda på samma basfordon som husbilar vanligvis byggs på. Om husbilar skulle komma att omfattas av bonus-malus-systemet kommer denna överbeskattning att bli ännu större.

HRF delar därför Trafikverkets uppfattning att husbilar (personbil klass II) ej ska omfattas av det föreslagna bonus-malus-systemet. Andelen av nyregistrerade lätta fordon som är klassade som husbilar är idag litet – cirka 0,9 procent – och andelen kommer att sjunka drastiskt om husbilarna omfattas av bonus-malus-systemet. Ett undantag för husbilar skulle således ha en ytterst marginell effekt på skatteintäkterna under bilarnas tre första levnadsår. Tvärtom finns det, som ovan visats, risk för att den sammantagna skatteeffekten blir negativ om husbilar kommer att omfattas av bonus-malus-systemet.

HRF anser

HRF anser, med stöd av ovanstående, att personbil klass II (husbil) skall undantas från det föreslagna bonus-malus-systemet. "

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.