Nästa artikel
Fatmomakke blir kulturreservat
VÄSTERBOTTEN

Fatmomakke blir kulturreservat

Publicerad 26 juni 2014
Lagom till vårt reportage om Vildmarksvägen har Länsstyrelsen fattat beslut om att bilda kulturreservatet Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina kommun.

Fatmomakke är i mycket historien om människors möten. Från att ha varit en mötesplats för samerna redan på 1700-talet, utvecklades Fatmomakke till att på 1800-talet bli en plats för både samer och nybyggare. En kyrkstad växte fram, där kåtor och stugor står sida vid sida. Omkring kyrkan och begravningsplatsen finns idag omkring 80 kåtor och 20 timrade hus. Byggnaderna har under lång tid fungerat som tillfälliga bostäder för samer och mer avlägset boende sockenbor och myndighetspersoner vid deras kyrkobesök, framför allt vid kyrkhelgerna.

På platsen finns också prästbostaden, länsmansstugan, arresten, tjänstemannabostaden, Frälsningsarméns bönekåta och Sameföreningens hus. Kyrkstaden har spelat en central roll för den samiska politiken, 1904 bildades den här första samiska lokalföreningen i landet. Mötet ägde rum i den f.d. kyrkstuga som nu är Kulturum och innehåller en utställning om Fatmomakkes historia.

Kyrkstäder förekommer bara i norra Sverige och de är alldeles speciella, även sett i ett internationellt perspektiv. Samernas och nybyggarnas olika byggnadstraditioner avspeglar sig i Fatmomakke på ett sätt som är unikt i svensk bebyggelsehistoria och detta bidrar till att ytterligare förstärka platsens stora kulturhistoriska värde.

I Fatmomakke har även många andra möten ägt rum – mellan handelmän och kunder, mellan ortsbefolkning och turister, mellan överhet och vanligt folk, mellan kvinnor, män och barn. Idag är Fatmomakke fortfarande en levande kyrkstad. Hit kommer fortfarande samer och nybyggarättlingar på samma sätt som deras förfäder gjort i mer än två hundra år.

Syftet med kulturreservatet är att bevara och visa på Fatmomakke kyrkstads betydelse som en andlig och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland från 1700-talet och fram till idag. Genom att skydda miljöns skapas också förutsättningar för att värna de verksamheter och livsvillkor som präglat platsen. Genom reservatsbildningen kommer Länsstyrelsen att bedriva markskötsel och tillsyn inom området så att det kulturhistoriska värdet bevaras.

Landshövding Magdalena Andersson sa efter sitt besök i Fatmomakke under midsommarhelgen: ”Detta är verkligen en plats där man känner historiens vingslag – i denna storslagna omgivning känner man sig faktiskt ganska liten som människa”.

Landshövdingen inviger kulturreservatet den 13 september.

Kör du Vildmarksvägen skall du naturligtvis stanna till här. Det finns även en camping som du hittar lätt när du kommit till Fatmomakke.

Var?

GPS: N65°05'14", E15°08'12"

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.