Bild
Nästa artikel
TRAFIK

VTI vill ha hjälp med viltolyckor

Publicerad 4 november 2013 (uppdaterad 19 januari 2018)
Osäkerheten kring mörkertalet på viltolyckor är stor och nu tar forskare hjälp av bilister för att få svar på sina frågor. Deltag du också!

Fram till årsskiftet 2014/15 kommer bilister att kunna svara på frågor om viltolyckor i en webbenkät på www.viltochtrafik.se. Bakom enkäten står bland andra Annika Jägerbrand, forskare på VTI.

Varje år anmäls över 40 000 viltolyckor med älgar, rådjur, hjortar, vildsvin och rovdjur till polisen. Men troligtvis är antalet viltolyckor som aldrig kommer polisen till kännedom lika stort vilket innebär att varannan viltolycka som sker inte finns med i den officiella statistiken. Osäkerheten kring mörkertalet är dock stor och det bromsar utvecklingen av effektivare åtgärder.
– Med hjälp av bilisternas erfarenheter och kunskaper kan vi förhoppningsvis få en klarare bild över hur många viltolyckor som verkligen sker och hur man bättre kan förebygga dem, säger Andreas Seiler på SLU.

Enkätstudien görs tillsammans med bland annat Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Älgskadefondsföreningen,SLU, Bilprovningen och Trafikverket.

Erfarenheter intressanta

För att svara på enkäten behöver man inte ha varit med om någon viltolycka och enkäten är heller inte begränsad till de djur där man är skyldig att rapportera. Även olyckor med till exempel grävlingar och ekorrar är intressanta.
– I dag har vi i princip ingen kunskap om trafikdöden hos djur där det inte finns någon rapporteringsskyldighet, säger Andreas Seiler.

Han tycker att dödligheten i trafiken är en av de mest underskattade miljöeffekterna av biltrafiken.

Olyckorna ökar

Trots att avskjutningsstatistiken antyder att viltstammar minskat, så har antalet registrerade viltolyckor ökat påtagligt under de senaste tio åren. År 2012 anmäldes nästan 47 000 viltolyckor till polis, vilket betyder att cirka 129 olyckor rapporteras per dag i genomsnitt – men möjligen inträffar dubbelt så många. Viltolyckorna kostar samhället 3-4 miljarder kronor per år beroende på hur stort mörkertalet antas vara.

Med hjälp av viltolycksenkäten på www.viltochtrafik.se hoppas forskarna kunna få en bättre uppskattning av mörkertalet. Enkäten ska ge en möjlighet att se på viltolyckorna utifrån trafikanternas perspektiv och därmed komplettera polisens och sjukvårdens bild.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.