Nästa artikel
Viltolyckor i fokus denna vecka
NYHETER

Viltolyckor i fokus denna vecka

Publicerad 25 september 2019 (uppdaterad 25 september 2019)
I Sverige sker det en viltolycka oftare än var 8.e minut. Det innebär att över 63 000 förare årligen drabbas och detta uppmärksammas fram till den 29 september i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka.

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren och inget tyder på ett trendbrott 2019 för hittills i år har det rapporterats in över 40 000 incidenter. För att uppmärksamma bilisterna på problemet genomför Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka som de kallar ”Viltvarning – ta det lugnt” och den pågår till den 29 september.

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt och dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten har regeringsuppdraget att organisera och samordna eftersöksverksamheten och Trafikverket har i huvudsak ansvar för det förebyggande arbetet.

Veckan syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksam på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar och en del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. Även om man har en ett stort fordon så kan en olycka inträffa, i synnerhet där det exempelvis saknas viltstängsel eller är nära till vattendrag för att nämna några faktorer. Men över 30 procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen, något som kan förvåna då de flesta invaggas i en falsk trygghet när trafiken är tätare. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar nästan var etthundrade årligen ut för en viltolycka.

Det går att minska risken genom att ta redan på var olyckornasrisken är högre och detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns. Om olyckan är framme finns Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa, som finns att hämta hos Bilprovningen eller Polismyndigheten, med information om vilka olyckor som ska anmälas till Polisen via 112.

– Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter, såväl vanliga bilförare som yrkesförare uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet.

Under insatsveckan vill Viltolycksrådet också rikta uppmärksamheten på de eftersöksjägare som på Polismyndighetens uppdrag utför eftersök av det vilda djur som varit inblandade i en viltolycka. Under spårningen är eftersöksjägaren både på vägen och omkring olycksplatsen. För att markera att det är personer på vägen, sätter eftersöksjägaren upp ett varningstält (Ser ut som en stor varningstriangel med text ”Viltolycka”). För fordonsförare är det en signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

– Eftersöksjägarna är människor som arbetar för att minska djurens lidande och förarnas hänsyn gör deras arbete på väg tryggare, säger Pernilla Persson.

Genom att använda Viltolycksappen, som laddas ner gratis från internet, kan man lätt ange exakt plats för sammanstötningen men trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda viltolycksremsan.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.