Nästa artikel
Varierad hastighetsgräns införs
NYHETER

Varierad hastighetsgräns införs

Publicerad 18 februari 2021 (uppdaterad 18 februari 2021)
Varierande hastighetsbegränsningar kommer att testas för att förbättra framkomligheten på en motorvägssträcka vid Södertälje. Forskare från VTI och Linköpings universitet kommer att utvärdera effekterna som dock redan nu beskrivs som ett sätt för att slippa bygga nya vägar.

I en text publicerad på VTI:s hemsida beskrivs försöket med variabla hastighetsgränser på den vägsträcka vid Södertälje som sträcker sig mellan Saltskog och Moraberg på E4:an i höjd med Södertälje Syd. Målet att förbättra framkomligheten. Idag finns ett system för att varna för köer men nu kommer alltså varierande begränsningar av hastigheten också att användas för att trafiken ska flyta bättre. Testet kommer att starta vid månadsskiftet februari/mars och utvärderingen pågår under 2021.

Forskare från VTI och Linköpings universitet har varit med i processen och gett råd om hur en algoritm skulle kunna se ut för att öka framkomligheten samtidigt som den ger en starkare förankring i trafikföreskriften. Ett av problemen är att trafikföreskrifter måste formuleras så att det framstår som klart varför en viss hastighet har valts för att med det som grund genomföra hastighetsövervakning och få bilisterna att följa den visade hastigheten, något som är viktigt för att uppnå önskad effekt av systemet.

Forskarna kommer också att utvärdera de variabla hastighetsgränserna på sträckan för att följa upp effekter på framkomlighet, säkerhet och miljö. De data som analyseras är till exempel hastigheter, avstånd mellan bilar och säkerhet. Effekterna kommer att jämföras med data från mätningar som gjorts innan de variabla hastigheterna infördes.

Metoden som forskarna utvecklar är även tänkt att kunna användas på andra sträckor och kan även komma att bidra till utvecklingen av så kallade ITS (Intelligenta transportsystem) generellt.

– Den här typen av utvärderingar är inte så vanliga, men ger en ökad förståelse för hur trafiken påverkas av olika typer av ITS-åtgärder, vilket är viktigt för implementering av framtida system, säger Ellen Grumert, forskare på VTI och LiU på VTI:s hemsida.

– Intresset för ny teknik har ökat. Istället för att bygga nya vägar, vilket både är kostsamt och tar plats, kan det befintliga vägnätet ”trimmas”. Bra utvärderingsmetoder kan bidra till att tekniken får önskad effekt, säger Joakim Ekström, forskare på LiU.

Projektet är finansierat av Trafikverket via Centre for Traffic Research (CTR).

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.