Bild
Nästa artikel
NYHETER

Var tredje som omkommer använder inte bälte

Publicerad 20 november 2017 (uppdaterad 20 november 2017)
Trots att nästan alla bilister använder bälte är var tredje som omkommer bälteslös. Möjligen är en tröst att användningen i tätort ökat från 94 till 95 procent.

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. I 15 län ökar bältesanvändningen bland männen men för att bli lika bra som kvinnorna återstår fortfarande cirka 3 procentenheter. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ligger kvar på 97 procent och manliga förare ökar från 93 till 94 procent. Trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje omkommen förare bälte 2016.

En av orsakerna till att bältesanvändningen ökar tros vara att förekomsten av bältespåminnare fortsätter öka i takt med att äldre fordon ersätts med nya. År 2016 uppskattas 83 procent av samtliga resor ha genomförts i ett fordon med bältespåminnare. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent. Men användningen av bälte ökar inte i hela landet. Trots att nya bilar ersätter äldre i hela landet så kvarstår stora lokala och regionala skillnader i bältesanvändningen.

- Att användningen stiger bland män är jättebra men eftersom det fortfarande är så att var tredje förare som omkommer i personbil saknar bilbälte är det viktigt att fortsätta jobba för att öka användningen, i synnerhet mot riktade högriskgrupper så som unga män, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den ligga på 97 - 98 procent idag. Enligt NTF:s bältesundersökning 2017 som bygger på observationer från näst intill samtliga kommuner är det bara i Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Skåne, Stockholms län och på Gotland som man uppfyller det kravet. De flesta län ligger runt 95 procents användning och där behöver man jobba mer med aktiviteter för att öka användningen. I Jämtland, Kalmar län och Värmland saknar fortfarande var tionde eller nästan var tionde bälte.

- Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet. På vissa håll saknar nästan var tionde bälte och går man ner på kommunal nivå är användningen på sina håll ännu sämre. Om inte polisen kan öka sin övervakning i de kommuner där bältesanvändningen är som lägst skulle vi behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot förare de närmsta åren, säger Marie Nordén.

Bilbältet är viktigt även vid lägre hastigheter. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent, med bältessträckare minskar skaderisken med cirka 55 procent vilket pekar på att många inte drar åt bältet korrekt. Krockkudden ersätter inte bältet utan är designad att fungera tillsammans med bilbältet för maximal skyddseffekt.

Bältesanvändningen per kommun

pdf.png Ladda ner hela listan >>

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.