Bild
Nästa artikel
NYHETER

Vägunderhållet granskat av RRV

Publicerad 24 april 2017 (uppdaterad 3 november 2019)
Riksrevisionen har granskat Trafikverkets vägunderhåll. Trafikverket säger att det finns förbättringsområden men att målet med beläggningsunderhållet inte är att alla vägar ska vara i felfria.
Trafikverket skriver på sin hemsida att de tagit del av Riksrevisionens granskningsrapport av vägunderhållet. Vidare skriver de att de välkomnar rapporten och är medvetna om att det finns förbättringsområden som bör ses över.

Riksrevisionens syfte med rapporten är att granska Trafikverkets planering och styrning av vägunderhåll, kunskapen om vägarnas skick och kostnadseffektiviteten i underhållsarbetet.

I rapporten konstateras också att Trafikverket har arbetat mer effektivt och fått ut mer av pengarna, bland annat nämns att Trafikverkets vägunderhåll haft en produktivitetsökning på cirka tre procent under perioden 1990-2014 men samtidigt har trafiken ökat med 30 procent och anläggningsmassan med 15 procent.

ERBJUDANDE:
20172404105048.jpg?itok=7aSurGwgRiksrevisionen fastslår också att Trafikverket har infört arbetssätt och system som möjliggör en bättre och systematisk planering av underhållsverksamheten. Utvecklingen går i rätt riktning och Trafikverket använder sig i allt större utsträckning av objektiva mätdata som underlag för prioriteringen av åtgärder. 

– Vi delar Riksrevisionens synpunkter om att det finns kunskapsbrister om vägkroppen, delen under beläggningen. Även effektsambanden behöver utvecklas så samhällsekonomiska analyser kan användas som prioriteringsgrund för underhållsåtgärder, säger Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll.

Trots att beläggningen har förbättrats under de senaste 25 åren så har spårdjupet ökat. Det beror på trafikökningen och att det finns fler mittseparerade vägar som gör att trafiken sliter på samma spår. En väg som uppfyller Trafikverkets underhållsstandard är godkänd utifrån ett samhälls- och företagsekonomisk perspektiv.

– Men den behöver inte nödvändigtvis uppfattas som bra av trafikanterna. Målet med beläggningsunderhållet är inte att alla vägar ska vara i felfria eftersom kostanden då överstiger den samhällsekonomiska nyttan av underhållsåtgärder säger Ulrika Honauer och fortsätter De förändringar som vi gjort de senaste åren med bl.a. en nationellt sammanhållen planering och en nationell samordnare för vägkroppen lyfts fram som positiva och visar att Trafikverket håller på att bygga upp den kunskap som efterfrågas i rapporten.

Kartfunktion från Trafikverket om skadade vägar med fokus på tjälskador

Trafikverket upplyser om vägar med begränsad framkomlighet, sprickor, hål och ojämnheter i en kartfunktion.

I Läget i trafiken kan du se vilka vägar som har bärighetsnedsättningar eller är avstängda på grund av tjälskador och tjällossning. Trafikcentralerna beslutar om bärighetsnedsättningar på förslag från driftentreprenörerna.

  • Gå till Läget i trafiken och titta på den avancerade kartan.
    Läget i trafiken - avancerad karta
  • Välj geografiskt område.
  • Klicka i Tjälskador under "Välj information" till höger på sidan. Du kan också klicka i Restriktioner för att se avstängda vägar.barighet_129x52.jpg
Riksrevisionen rekommenderar att:

- Trafikverket bör förbättra metodiken för bedömningar av det eftersläpande underhållet och tydligt redovisa bristerna för regeringen.
- Trafikverket bör utveckla och implementera ytterligare effektsamband inom vägunderhåll som stöd för att prioriteringar av åtgärder.
- Regeringen bör se över Trafikverkets möjligheter att använda anslagskrediten för att parera årliga kostnadsförändringar och då kunna driva verksamheten mer kostnadseffektivt.

Länkar

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.