Bild
Nästa artikel
NYHETER

Tyska marknaden för fritidsfordon ökar snabbt

Publicerad 12 september 2018 (uppdaterad 12 september 2018)
Vi har vant oss vid en snabb försäljningstillväxt av husbilar i Sverige men även i Tyskland växer marknaden för både husvagnar och husbilar. Vissa månader visar statistiken på en häpnadsväckande tillväxt.
Hur försäljningen för fritidsfordon förändras över tid påverkar en rad aktörer och är naturligtvis en viktig indikator för vilka förväntningar tillverkarna har. Nu är det aktuellt när det gäller Dometic som under en längre tid har förvärvat andra företag och nu senast i november 2017 Seastar Soltions vilket ledde till att den marina delen av omsättningen ökar från 10 till 22 procent. Syftet är att få en ökad bredd i produktutbudet där husbilar och husvagnar hittills haft en dominerande ställning vilket ger ökade muskler för att ta fram nya produkter för hus på hjul.

För aktörer som Dometic är den amerikanska marknaden den enskilt viktigaste men den europeiska påverkar oss konsumenter på ett mer påtagligt sätt. Inte minst är Tyskland viktigt och de visar upp mycket höga tillväxttal enligt den statistik som Caravaning Industrie Verband, CIVD, tar fram. Det visar sig även när det gäller husbilstillverkarnas investeringar där såväl fabriksutbyggnader som helt nya produktionsanläggningar har kommit till de senaste åren och det finns även pågående utbyggnadsprojekt som sträcker sig över flera år.

Att den svenska marknaden för husbilar spås få en mindre rekyl 2019 ändrar inte branschens optimism över framtidsutsikterna och man gör dessutom bedömningen att husvagnsförsäljningen kommer att stiga något nästa år.

Tyvärr finns ingen månadsstatistik för husbilar från HRF under andra halvan av 2018 eftersom siffrorna inte speglar den reala konsumentförsäljningen. Man kan lätt konstatera att så är fallet då statistiken från SCB visar på kraftiga svängningar. I samband med skatteförändringen inregistrerade många återförsäljare sina lagerfordon vilket gjorde att 3 364 ställdes på mot 1 152 i juni 2017. Hur stor del av denna extrema ökning som härör sig från verklig försäljningsökning går inte att säkert avgöra men fram till och med maj 2018 var årets ökning 6,77 procent. Samtidigt har det skett en kraftig minskning efter halvårsskiftet där de 735 som ställdes på 2017 sjunkit till 231 i år. Totalt sett ser det ut att bli en ökning för året som helhet även om den inte ser ut att nå upp till de två senaste årens exempellösa rekord.

I Tyskland redovisas en ökning i augusti för husvagnar och husbilar sammanlagt på 12,0 procent, i exemplar är det en ökning från 4 405 för augusti 2017 till 4 932 i år. Av dessa är 3 208 husbilar och de har en ökning på 10,8 procent jämfört med samma månad i fjol, husvagnarna ökade med 14,6 procent.

Det finns dock några anmärkningsvärda tyska försäljningssiffror. I januari ökade husbilarna med 51,3 procent vilket i antal betyder 1 894, och i februari med 48,5 procent på ett antal av 3 432. Visserligen är perioden mars till och med maj de riktigt stora månaderna i Tyskland med ungefär 6 500 sålda husbilar per månad men februari kan i stora drag storleksmässigt jämföras med augusti. För husvagnarna var motsvarande ökning 37,3 respektive 12,1 procent och i grova drag säljs det ungefär dubbelt så många husbilar som husvagnar. Även i Sverige är fördelningen likartad.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.