Nästa artikel
Tung husbil och B-kort i Norge?
lagar

Tung husbil och B-kort i Norge?

Publicerad 30 oktober 2019 (uppdaterad 30 oktober 2019)
Återigen debatteras frågan om man får köra ”tung” husbil i Norge med B-kort på samma sätt som i Sverige. Svaret från Transportstyrelsen är: Det tycker vi men kanske inte norska polisen. Vi ger ett kort och ett långt svar.
Det korta svaret
I Sverige finns ett undantag för de som har körkort utfärdat innan 1/7 1996 vilket ger innehavaren möjlighet att köra husbilar (personbil klass 2) som väger över 3500 kilo. I Norge och i många andra länder finns inte fordonstypen personbil klass 2.

Om du blir stoppad i Norge kan polisen ifrågasätta din lagstadgade rätt att framföra en husbil som väger över 3500 kilo och tom utfärda böter och förhindra fortsatt färd om du inte har de behörigheter de kräver.

För att undvika detta rekommenderar Transportstyrelsen vederbörande att ladda ned en ekvivalenstabell för respektive land och visa om behov uppstår. Det är dock ingen garanti för att den utländska polisen godtar det. Du hittar den på denna länk.

Enklast är det givetvis att ha ett C-1 kort eller högre vid färd utomlands.

Det långa svaret

Personbil klass 2: En fordonskategori unik för Sverige

Personbil klass 2 är ett fordon som är utformat enligt vissa regler och det ska vara inrett med fast monterad utrustning för matlagning och annat möblemang. Det kan vara allt från mindre campingbilar till bussar och lastbilar. Klassen har ingen viktbegränsning uppåt som vanliga personbilar(3500 kilo)

Övergångsregeln eller ”undantaget”: De som tagit b-kort före 1/7 1996 får du köra PB2
Den 1/7 1996 anpassades Sveriges körkortsregler till EU:s körkortsdirektiv. Innan ändringen fanns ingen viktbegränsning för personbil på B-behörigheten i den svenska körkortslagen. Därför fick man då köra alla personbilsregistrerade fordon med ett B-körkort. Men fr.o.m. 1 juli 1996 ändrades svenska körkortslagen så att man inte får köra fordon med större totalvikt än 3,5 ton på sitt B-kort. För dem som förvärvar B-behörigheten efter detta datum krävs alltså minst C1- eller C-behörighet för att få framföra personbilar med totalvikt över 3,5 ton. 
 Vid förändringar i gällande lag används ibland som praxis att man inte ska kunna frånta någon rätten att köra de fordon som man hade rätt att köra med sin behörighet när den utfärdades (s.k. farfarsrättigheter). Men om körkortet till exempel återkallats eller blivit ogiltigt av någon annan anledning, gäller inte rättigheten längre. Du måste då ta behörighet C1 eller C för att få köra personbil med högre totalvikt än 3 500 kg.

EU: Reglerna i Europa 
I körkortsdirektivet (2006/126/EG) anges i Artikel 2, punkt 1 att “Körkort som är utfärdade av medlemsstaterna skall erkännas ömsesidigt”.
 I EU-Kommissionens beslut (EU)2016/1945 anges i artikel 1 att: ” Detta beslut ska gälla för alla giltiga körkort som har utfärdats i medlemsstaterna och som fortfarande är i omlopp.”
Och i artikel 3 anges att: ”De kategorier av körkort som utfärdats före genomförandet av direktiv 2006/126/EG berättigar körkortsinnehavaren att köra fordon i motsvarande kategorier, enligt beskrivningen i bilagan, utan att byta ut körkortet. Vissa begränsningar kan gälla och anges för den aktuella behörigheten i bilagan till detta beslut.”
 I bilagan som ovanstående artiklar hänvisar till kan man läsa om de svenska körkorten på sidan 84 – 86. Under punkt 2 på dessa sidor i bilagan anges att det för de svenska körkorten gäller följande:
”Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori B före den 1 juli 1996 är behöriga att köra personbilar med en högsta tillåtna totalvikt som överstiger 3,5 ton under förutsättning att fordonet är registrerat som personbil och inte som lätt lastbil. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori B i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.”

Rent Praktiskt: Att ladda ned
Vad gäller körning i Norge är Transportstyrelsens bedömning är att övergångsregeln ger personen behörighet att köra den här typen av fordon om föraren har haft behörighet B utan avbrott sedan före 1 juli 1996. Men som sagt, i praktiken är det Polis och ytterst domstolar som tolkar reglerna.

Det Transporstyrelsen gör är att bistå med information och tips på deras webbplats.

Ett problem är att övergångsregeln inte framgår på själva körkortshandlingen (plastkortet), så man kan räkna med problem om man kör i andra länder med stöd av en övergångsregel. Det tips trasportstyrelsen gett hittills är ju att ta med ekvivalenstabellen som stödjer rätten att köra enligt ett äldre fortfarande giltigt körkort.
 
På Trasportstyrelsens hemsida står:  ”Ditt svenska körkort gäller i andra EES-länder, och du har samma behörigheter där som här. Det gäller även övergångsregler. Men det innebär inte att varje polisman känner till vilka regler som gäller i de olika medlemsländerna.

De rekommenderar vidare att resenärer tar med sig en ekvivalenstabell:  ”Om du har ett körkort som omfattas av övergångsbestämmelser, kan du ibland behöva visa vilka fordon du har rätt att köraEtt sätt att bevisa att du har rätt att köra fordonet, är att du tar med dig en kopia av den ekvivalenstabell som tagits fram av EU-kommissionen. Den visar eventuella tillägg och skillnader mellan länderna.
 
Här är en länk till en sida där man kan hitta ekvivalenstabellen för samtliga officiella EU-språk. Tanken är att man ska kunna skriva ut en kopia av beslutet på det språk som används dit man ska. Det är dock ingen garanti för att den utländska polisen godtar det.


 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.