Bild
Nästa artikel
NYHETER

Trafikverket går i svaromål om mutbrott

Publicerad 14 november 2017 (uppdaterad 14 november 2017)
I samband med de anklagelser som riktats mot Trafikverket från TV4:s program Kalla Fakta har nu Trafikverket lagt ut en text om hur de reagerar vid misstanke om mutbrott. De skriver att de gör 30-40 utredningar årligen.

Så här skriver Trafikverket:

"Trafikverket har en intern granskning av korruption, mutor, jäv och oegentligheter. Peter Funck är chef på Internrevisionen och beskriver hur arbetet går till.

Om vi börjar med första kontakten, hur kommer ärenden in till er?

- Ärenden kan komma in till Internrevisionen på alla möjliga sätt. Det kan vara e-post eller telefonsamtal, och det kan komma till vem som helst av oss från egentligen vem som helst. Det kan också vara andra delar av Trafikverket, som till exempel Kundtjänst som förmedlar ett tips. Men det vanligaste är att det kommer in genom vårt visslarsystem.

Vad är visslarsystemet?

- Visslarsystemet infördes 2012 där själva mottagningsfunktionen sköts av en extern part som alltid är tillgänglig under avtalade tider. Fördelen med att de är externa är att uppgiftslämnaren kan vara känd för dem men anonym mot Trafikverket. Då kan vi via vår externa part följa upp ärendet och få mer information om det behövs, samtidigt som uppgiftslämnaren kan få respons i ärendet – allt utan att källans identitet röjs hos Trafikverket.

Vad händer sedan?

- Om vi ser att det behövs påbörjar vi, efter avstämning med andra funktioner i Trafikverket, en utredning som kan vara allt från att undersöka körjournaler eller göra en serie intervjuer. Denna utredning görs i vissa fall tillsammans med externa experter och ibland har vi under tiden kontakt med åklagare. När utredningen är klar tar vi beslut om vi ska åtalsanmäla i de fall den misstänkte inte är eller har varit anställd på Trafikverket. Har den varit anställd, eller fortfarande är det, lämnas ärendet över till Personalansvarsnämnden.

Hur lång tid kan dessa utredningar ta?

- Det är väldigt olika. I enkla fall tar de inte längre än en vecka. Men i komplicerade fall kan vi behöva konsultera andra myndigheter, det kan till exempel vara Skatteverket om vi har frågor kring förmånsbeskattning. Utredningen kan ibland också ta oväntade vändningar som skapar frågetecken kring vilka som är inblandade och vilka åtgärder vi ska ta. Ska de inblandade bli återbetalningsskyldiga, kan de jobba kvar på Trafikverket? Hände detta för länge sedan, hur fungerar personen idag? I komplicerade fall kan det hända att, även om vi kontinuerligt jobbar med utredningen, så tar det flera år. Sedan får man lägga till tiden efter åtalsanmälan där rättsväsendet arbetar under förundersökningssekretess.

Vad leder utredningarna till?

- Det vanligaste är att uppgiften inte bedöms vara en oegentlighet, utan en organisations- eller effektivitetsfråga som bör hanteras av organisationen själv. Det förekommer också att uppgiften inte berör Trafikverket utan en helt annan myndighet eller organisation. I dessa fall försöker vi vidarebefordra uppgifterna till rätt mottagare där. Ibland är uppgiften som lämnats intressant för utredning, men det saknas information för att kunna gå vidare. Det kan handla om fakta som "vem" eller "var". Vi tycker därför det är bra att använda visslarsystemet, eftersom man kan välja att vara anonym mot Trafikverket där, men vi kan ändå ha en dialog med uppgiftslämnaren. Ibland inleds en utredning efter avstämning med berörda chefer i Trafikverket. Resultatet kan bli allt ifrån ett ärende för Personalansvarsnämnden med efterföljande åtalsanmälan, till att utredningen läggs ner på grund av att misstankar inte kan styrkas.

Hur många ärenden är det per år?

- Cirka 30-40 ärenden per år.

Hur många leder till åtal?

- Det handlar om något enstaka ärenden per år.

Varför granskar Trafikverket sig själv?

- Det är inte säkert att vi är helt ensamma. Ibland har vi kontakt med polis och åklagare under pågående utredning. Ofta säger de: "det är intressant men vi behöver veta mer", och då fortsätter vi själva utredningen som ibland genomförs med stöd av upphandlade konsulter. Om vi skulle lämna över tips utan att utreda frågan själva är risken stor att åklagare lägger ner ärendet – de är helt enkelt överhopade med arbete – men då kan förtroendet för medarbetaren redan vara skadat. Så vi får fler ärenden som leder till åtgärder samtidigt som oskyldiga slipper den olustiga känslan av att dömas utanför rättsväsendet.

Som chef för internrevisionen, anser du att Trafikverket har problem med mutbrott?

- Trafikverket bedriver sedan flera år ett systematiskt arbete med etikfrågor. Detta har resulterat i ett antal åtgärder i form av till exempel uppförandekod, utbildningar och inrättande av visslarfunktion. Synsättet på etikfrågor har förändrats de senaste 10-20 åren både i och utanför Trafikverket, vilket har förbättrat förutsättningarna för att motverka negativa händelser inom området. När jag diskuterar dessa frågor med personer i andra myndigheter och organisationer är det tydligt att Trafikverket har kommit långt detta område. Trafikverkets gränssnitt mot anläggnings- och IT-leverantörer, samt inträffade negativa händelser, motiverar dock att det systematiska arbetet med etikfrågor måste fortsätta. Etikfrågor berörs i alla revisioner där det är tillämpbart."

Texten från myndighetens hemsida som du hittar här.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.