Bild
Nästa artikel
NYHETER

Trafikverket går i svaromål mot vinklat SVT-inslag

Publicerad 8 mars 2018
SVT:s Rapport hävdade i ett inslag den 7 mars att Trafikverket kommer att överlåta ansvar och underhåll av 2000 mil väg till privata vägföreningar vilket skulle innebära en ansvarsförskjutning av gigantiska mått. Men uppgiften är inte korrekt menar Trafikverket.

Syftet, enligt Rapport, skulle vara ett behov av besparingingar för Trafikverket som ansvarar för drygt 10 000 mil statlig väg men även betalar ut stöd för ytterligare 7 500 mil väg vilket även inkluderar kommunala vägar (inslaget hittar du här, tidskod 21:00). I inslaget framförs att dessa 2 000 mil vägar som utgör 20 procent av det statliga beståndet i fortsättningen ska bli privata. I så fall skulle det bli en besparing för Trafikverket men en kostnad för andra så länge vägarna ska finnas kvar. Byalag och vägföreningar protesterar enligt Rapport.

Trafikverket går på sin hemsida ut med information där de hävdar att Rapports inslag "inte stämmer" att "Trafikverket avser att spara pengar genom att överlåta ansvar och underhåll av 2000 mil väg" och "att det (inte) finns något beslut om att samlat driva en sådan utveckling".

Däremot, skriver Trafikverket, ska vägsystemet anpassas efter samhällets trafikbehov och överföring av en väg eller vägdel till en enskild väghållare utvärderas från fall till fall. Det exempel som Rapport tog upp sammanfaller med ett utvecklingsarbete för ett större trafikområde, vilket ofta är fallet vid sådana fall som Rapport redovisade. Den väg inslaget handlade om är väg 801 som ersätts med en ny väg och därför tas den gamla bort från det statliga vägnätet då den inte längre behövs.

Trafikverkets skriver vidare att deras uppdrag bland annat innebär att ständigt följa trafikutvecklingen, exempelvis i form av antalet fordon. Vägnätet anpassas efter det, vilket också kan innebära en översyn om vägen ska tillhöra det statliga, kommunala eller enskilda vägnätet. Vidare skriver de att det inte finns något självändamål i arbetet att lägga över ansvaret för en väg på någon annan.

Svaret på Trafikverkets hemsida väcker dock en rad frågor, exempelvis får läsaren inget svar på om grunduppgiften stämmer. Överförs 2 000 mil väg under Trafikverkets ansvar till privata vägföreningar? Vi tog kontakt med Trafikverket för att få några ytterligare svar.

Stämmer det att 2000 mil statlig väg föreslås bli privat?

- Det finns en rapport från 2012 och det var denna som låg bakom SVT:s inslag. Det har dock aldrig varit aktuellt att just nu och vid ett tillfälle ändra underhållskravet från Trafikverket till privata aktörer för så stor andel av det statliga vägnätet. Däremot pågår det en ständig utvärdering av många vägar när det gäller trafikintensitet och behov av förnyelse. Inslaget i Rapport menar jag är kraftigt vinklat, säger Bengt Olsson på Trafikverket.

Det talas om juridiskt ansvar vid en ev dödsolycka, vad gäller?

- Väghållaren ansvarar bara till viss del för vägens skick och kan begränsa oönskad fordonstrafik så länge de inte får bidrag för vägunderhållet. 

Besparingarna, hur och varför?

- Det finns inget krav på Trafikverket att göra några besparingar av den karaktär som inslaget antyder.

Inslaget använder rapporten "Översyn väghållaransvar" från 2012, den finns att ladda ner i webbutiken.
https://trafikverket.ineko.se/se/%C3%B6versyn-v%C3%A4gh%C3%A5llaransvar

Vill du läsa mer om väghållaransvar?
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/vaghallaransvar

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.