Bild
Nästa artikel
NYHETER

Stor skillnad på registreringar och nybilsförsäljning under 2017

Publicerad 24 januari 2018 (uppdaterad 24 januari 2018)
Statistik. Med den kan vad som helst bevisas brukar elaka tungor göra gällande. Analysföretaget vroom har dykt lite djupare i 2017 års registreringssiffror som totalt visar plus. Men faktum är att privatmarknaden minskade 2017, i synnerhet i december.

Vroom, som marknadsför sig som experter på statistik, analys och målgruppsurval inom svensk fordonsmarknad, har tidigare rapporterat att det nyregistrerades 373 612 personbilar under 2017. I denna siffra exkluderades husbilar vilket gör att den skiljer sig något från den nyregistreringssiffra som oftast figurerar i media.

Det totala antalet nyregistrerade husbilar under 2017 var enligt vroom 5 819 st, en ökning med 26 procent jämfört med 2016 vilket inte överensstämmer med de siffror på 6 405 och 20,37 procent som HRF redovisar och inte heller siffrorna från SCB som hävdar att det är 7 358 st husbilar och en ökning med 13,5 procent. I en kommentar från vroom förklarar Bertil Abrahamsson, som är VD på vroom, varför registreringssiffran för husbilar skiljer sig så mycket mellan vroom och SCB.

- Vår siffra (5 819) avser nyregistrerade husbilar, med detta menar vi helt nya bilar som aldrig har varit i trafik. Förutom denna volym har det direktimporterats (och registrerats) 1 560 husbilar under 2017. Av dessa har cirka 30 stycken tillverkats under 2016 eller 2017, resten är äldre än så, det vill säga begagnade husbilar. Slår man ihop de nyregistrerade husbilarna med direktimporten landar man på 7 379 bilar, med andra ord 21 bilar ifrån SCB:s siffra (7 358). Denna skillnad skulle kunna ha att göra med hur vi ser på bilar som registreras och sedan avregistreras, till exempel för export. Hur HRF kommer fram till sin siffra (6 405) förstår jag inte riktigt.

- Nyregistreringssiffror misstolkas ofta för att vara detsamma som nybilsmarknaden, det vill säga sålda bilar. Detta är dock felaktigt, säger Bertil Abrahamsson. Han anser att det är viktigt att skilja på dessa två begrepp. Vroom definierar nybilsmarknaden som "Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum".

Detta innebär att osålda bilar i återförsäljarnas lager inte räknas som en del av nybilsmarknaden. Varje bil räknas istället när den väl säljs till slutkund för första gången. Detta förutsatt att det inte hunnit gå mer än sex månader från bilens nyregistreringsdatum. Bilar som är äldre än sex månader vid första försäljningstillfället räknas istället som begagnade.

Enligt vrooms definition såldes 331 098 nya personbilar under 2017. Detta motsvarar en ökning med en procent eller 3 182 bilar jämfört med helåret 2016. Största märke var Volvo med 20 procents marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,7 procent och Toyota med 6,4 procent.

Total försäljning nya bilar 2017

Antal bilar 331 089 / Utveckling vs 2016 (procent) 1% / Utveckling vs 2016 (antal) 3 182

Minskande privatmarknad 

Tittar man närmare på nybilsmarknaden så består denna till 85 pocent av två kundsegment. Privatmarknaden som står för drygt 55 procent av all nybilsförsäljning och tjänstebilsmarknaden som står för 30 procent. Övriga 15 procent är exempelvis hyrbilar, taxi samt bilar i offentlig förvaltning. Privatmarknaden minskade med 3,3 procent eller cirka 6 000 bilar under 2017. I princip hela nedgången skedde under sista kvartalet och framför allt i december då privatmarknaden minskade hela 23 procent jämfört med december 2016. Som vi nämnde ökade husbilarna på årsbasis med 26 procent, en markant skillnad och husbilarna är nästan uteslutande privata.

Privatmarknaden 2017

Antal bilar 183 706 / Andel av totalmarknaden 56% / Utveckling vs 2016 (procent) -3% / Utveckling vs 2016 (antal bilar) -6 312

Stark tjänstebilsmarknad

Tjänstebilsmarknaden var däremot mycket stark under 2017 och ökade med tio procent eller knappt 9 000 bilar jämfört med 2016. Tjänstebilsmarknaden domineras av fem märken (Volvo, Volkswagen, BMW, Audi och Mercedes) som tillsammans står för 75 procent av den totala volymen. Av dessa fem så är Volvo störst med 31 procents marknadsandel och Volkswagen tvåa med 20 procent.

Tjänstebilsmarknaden* 2017

Antal bilar 98 455 / Andel av totalmarknaden 30% / Utveckling vs 2016 (procent) 10% / Utveckling vs 2016 (antal bilar) 8 772

*  Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vrooms företagsklassificering

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.