Nästa artikel
Skärpta regler för mobiltelefon vid körning
REGLER

Skärpta regler för mobiltelefon vid körning

Publicerad 19 oktober 2013 (uppdaterad 19 januari 2018)
Den 1 december 2013 skärps reglerna för förare som använder mobilen medan de kör bil och kan fortsättningsvis drabbas av böter. En enkät som Bilprovningen genomfört visade att var femte förare varit nära en olycka då de använt mobilen under körning.

För att främja en mer säker användning av teknik för kommunikation med mera under körning skärper regeringen nu kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet för förare av motorfordon på väg. Enligt de nya reglerna får förare av motordrivna fordon på väg endast ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på körningen. Förare som ägnar sig åt sådana aktiviteter under körning på väg riskerar att få penningböter.

Att kunna använda kommunikationsteknik i fordon kan ha stora fördelar vad gäller exempelvis information om vägförhållanden, färdväg, kommunikation mellan fordon och larm vid en olycka eller hinder på vägen. Föraren har också stora möjligheter att anpassa körningen och använda teknik på ett sätt som minimerar olycksriskerna.

Trafikfarliga beteenden handlar ofta om att föraren medvetet eller av obetänksamhet tar risker vid körning. Det kan röra sig om dåligt avståndshållande, för hög fart och trötthet, men också att föraren ägnar sig åt aktiviteter som tar uppmärksamhet från trafiksituationen och körningen. Forskning visar exempelvis att aktiviteter som kräver mental, visuell och manuell uppmärksamhet, till exempel telefonsamtal eller sms, försämrar förarens körförmåga avsevärt.

Syftet med de insatser som nu genomförs är att ge förare möjligheter att tänka igenom hur de kan anpassa sin körning, stanna eller välja hur de ska använda teknik för information, underhållning och kommunikation så att risken för olyckor minimeras.

För att det ska bli tydligt vad som gäller och för att bestämmelsen ska få god trafiksäkerhetseffekt även på lång sikt, ger regeringen samtidigt Transportstyrelsen i uppdrag att dels planera och genomföra informations- och samverkansinsatser med berörda myndigheter, företag och organisationer, och dels att ta fram en långsiktig plan för information och andra åtgärder som kan leda till en mer säker teknikanvändning under körning.

Reglerna träder i kraft från och med den 1 december 2013.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.