Bild
Nästa artikel
NYHETER

Så påverkas husbilar av det nya skatteförslaget

Publicerad 2 maj 2016 (uppdaterad 2 maj 2016)
Som bekant kan det förslag som lagts fram av regeringen leda till kraftiga skattehöjningar av nya bilar. Exempelvis skulle skatten för en Volvo V70 kunna stiga från cirka 3000 till cirka 9000 per år beroende på om vikten tas med i beräkningen eller ej. Men hur kommer det att påverka husbilarna?
Husbil & Husvagn talade i dag med Transportstyrelsen där det fastslogs att det "nya" skatteförslaget, från senaste årsskiftet, räknar fram ett administrativt CO2-värde. Detta värde kan du se om du slår på ditt eget registreringsnummer på Transportstyrelsens fordonsuppgifter.

I de olika exempel som finns på nätet, vi väljer att inte hänvisa till dem här, kan du räkna ut den nya skatten. När Transportstyrelsen slog på ett helt godtyckligt registreringsnummer visade det sig att detta fordon får en tredubbling av fordonsskatten vilket om detta värde skulle vara representativt skulle innebära en normal fordonsskatt för husbilar på runt 18 000 per år.  Vi vill understryka att vi inte kan svara på om detta är representativt. Transportstyrelsen menar att förhållandet är linjärt, vilket innebär att om en Volvo V70 ökar till det tredubbla följer att även husbilars skatt kommer att tredubblas.

Förslaget gäller i första hand fordon som inregistreras från 20180101 men kommer även att påverka äldre fordon.

Dock är detta bara ett förslag och ännu inte beslutat, vilket ger utrymme för tolkning, inte minst för det fall vikten skall räknas med eller inte.
När vi har mer information om vilket av förslagen som kommer att föreläggas riksdagen och om det bifalles har vi säkerligen anledning att återkomma i frågan.

BAKGRUND
Saxat ur utredningen:

Utredningens förslag är att det nya bonus–malus-systemet som utgångspunkt ska omfatta alla nya lätta fordon. I begreppet lätta fordon inkluderas personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3 500 kilo. Fordonsbegreppen och viktbegreppen i bonus– malus-systemet har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Med nya fordon avses fordon av fordonsår 2018 eller senare som registreras i vägtrafikregistret den 1 januari 2018 eller senare. 
Det är inte aktuellt att låta några andra fordon än bilar omfattas av ett bonus–malus-system. Bilar innefattar per definition personbilar, bussar och lastbilar. Att vanliga personbilar (klass I) ska ingå är givet. Det är denna fordonstyp som fordonsbeskattningen i första hand tar sikte på. Det följer dessutom redan av kommittédirektiven att personbilar klass I inkluderas i begreppet lätta fordon. Av direktiven följer vidare att personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar om möjligt också bör ingå.
Utredningens förslag: Bonusdelen omfattar nya lätta fordon som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Malusdelen omfattar nya lätta fordon som har koldioxidutsläpp utöver 95 gram koldioxid per kilometer
Eftersom ett av syftena med ett skärpt bonus–malus-system är att nå en fossiloberoende fordonsflotta bör så många fordon som möjligt omfattas av systemet. Det är då inte rimligt att vissa fordonstyper belastas med en malus, men inte kommer i åtnjutande av bonus. Dessutom är gränsen mellan en personbil och exempelvis en lätt lastbil ibland hårfin och risken finns annars att fordon byggs om eller registreras som något de i realiteten inte är. Utredningen föreslår därför att även personbilar klass II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar inkluderas i det nya bonus–malus-systemet för nya lätta fordon. 

...
Här hittar du lagförslaget i sin helhet. Avsnittet om husbilarna startar på sidan 158.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.