Trafikverket har gjort en obehaglig upptäckt. Den nya Sundsvallsbron som började byggas 2012 och invigdes 2015 rostar mer än beräknat.

Nästa artikel
Rost förstör bron i Sundsvall
NYHETER

Rost förstör bron i Sundsvall

Publicerad 13 mars 2015 (uppdaterad 13 mars 2015)

Trafikverket har gjort en obehaglig upptäckt. Den nya Sundsvallsbron som började byggas 2012 och invigdes 2015 rostar mer än beräknat.

En ovanlig form av bakterieangrepp är upptäckt på stålsponten i Sundsvallsfjärden rapporterar Trafikverket. Bakterieangreppet gör att sponten, som är en del av grundläggningen av Sundsvallsbron, rostar mer än förväntat.

– Vi pratar om en påverkan av rosten som kan uppstå på lång sikt. För att förhindra att bakterierna skapar korrosionsskador på sponten kommer vi att göra kompletterande arbeten på fjärden, säger Magnus Lundberg, projektchef på Trafikverket E4 Sundsvall.

Stålsponten i vattnet som bron vilar på är dimensionerad för att klara kända och väntade förhållanden i Sundsvallsfjärdens bräckta vatten. Nu har en ovanlig form av bakterier upptäckts i fjärden. Bakterierna gör att bron rostar i snabbare takt än beräknat.

– Vi har reagerat omedelbart med utredningar och följer bakteriernas påverkan på sponten genom ett flertal provtagningar och analyser. Det här är en ny och viktig upptäckt som ger oss ny kunskap, berättar Magnus och fortsätter:

– För att undvika stora drift- och underhållskostnader i framtiden kommer vi att komplettera anläggningen med ytterligare skydd. Vår ambition är att ha en teknisk lösning klar hösten 2015 och att utföra arbetena våren 2016. Det blir arbeten som intresserade kommer att kunna följa ute på fjärden.

Vilken typ av åtgärd som ska göras är för tidigt att säga i dagsläget. Metoden baseras på resultaten av fortsatta provtagningar och analyser.

– Vi kommer att fortsätta att ta prover under våren. Sedan finns det olika metoder som vi ska titta närmare på och testa småskaligt på en spont först innan vi beslutar vilken metod det blir. Det viktiga är att det blir bra, avslutar Magnus.

Tanken är sedan att åtgärderna ska vidtas under 2016 och dessa kan bli tidskrävande.

Bilden visar ett hörn på en av "spontlådorna" som är angripen av bakterier, en gulaktig beläggning.

Upp till 4 cm beläggningar på stålsponten i Sundsvallsfjärden.

Beläggningen består till största delen av järnoxiderande bakterie som tillhör familjen Gallionellaceae. DNA analyser pågår för klargöra vilken av dessa bakterier det är.

Fakta om Sundsvallsbron
Längd inklusive anslutningar: 2 109 meter
Bredd: Cirka 21,5–35 meter
Fri höjd: Cirka 33 meter
Antal brostöd: 12
Brospannens längd: Från 88 till 170 meter
Arkitekt: Dansk-svenska KRAM-gruppen med Henrik Rundquist
Entreprenör: Konsortiet "Joint Venture Sundsvallbron” bestående av Max Bögl International S.E. samt STRABAG SE

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.