Nästa artikel
Regeringen vill förbättra krocksäkerheten för husbilar
NYHETER

Regeringen vill förbättra krocksäkerheten för husbilar

Publicerad 23 juli 2020 (uppdaterad 23 juli 2020)
Regeringen uppdrar nu åt Trafikverket att ta fram ett kunskapsunderlag om hur husbilars krocksäkerhet kan förbättras. Med detta som underlag ska frågan sedan drivas internationellt eftersom husbilar omfattas av harmoniserade regler som är överenskomna inom EU.
Det väckte stor uppmärksamhet när Trafikverket i maj 2019 redovisade resultatet av krocktester i enlighet med testmetoden Euro NCAP med husbilar. Det uppdagades då att en helintegrerad husbil hade sämre säkerhet än en delintegrerad och det riktades krav om att säkerheten måste förbättras. Helintegrerade husbilar byggs till större delar än delintrerade av bodelstillverkaren, så även den så kallade A-stolpen som är den stolpe som finns på vardera sidan av vindrutan vilken inte höll vid testen.

Trafikverket noterade då att det sedan 2014 omkommit sex personer men av dessa omkom fyra under 2018 vilket påverkade periodens statistik negativt. Det väcker naturligtvis frågan varför just 2018 stack ut på ett sådant anmärkningsvärt sätt. Det var ju inte enbart antalet omkomna i husbilar som ökade kraftigt, under 2018 omkom 325 personer på vägarna i Sverige vilket var en kraftig ökning som bröt den relativt stabila nedåtgående trenden sedan 2010 beroende på hur man tolkar statistiken.

Nu tillsätter regeringen en utredning för att öka kraven på husbilars säkerhet.

– Det är oacceptabelt att vi ser den här typen av brister. Det ska vara tryggt att färdas på vägarna, oavsett om du färdas i en vanlig bil eller i en husbil. Därför får Trafikverket nu det här uppdraget, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Husbilar omfattas av harmoniserade regler som är överenskomna inom EU. Kunskapsunderlaget Trafikverket ska ta fram har syftet att fungera som underlag när Transportstyrelsen för svensk räkning förhandlar om fordonsregelverket internationellt och ambitionen är att kraven som ställs på husbilar ska förändras så att husbilar blir säkrare.

Under uppdragets gång ska Trafikverket inhämta synpunkter från både tillverkare och brukare av husbilar, i syfte att kunna belysa möjliga konsekvenser av olika förslag på förändringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2020.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.