Nästa artikel
När din husbil har gjort sitt
NYHETER

När din husbil har gjort sitt

Publicerad 2 oktober 2014 (uppdaterad 30 september 2019)
När din husvagn eller husbil har gjort sitt, är det dags att lämna in den för skrotning. HRF har sammanställt vilka regler som gäller.

Producentansvar eller inte?

Husbilar under 3 500 kg

I Sverige har vi ett så kallat producentansvar för alla bilar, även husbilar, under 3,5 ton. Det innebär i korthet att du som privatperson kostnadsfritt kan, och ska, lämna in fordonet för skrotning till en auktoriserad bilskrotare. Du som äger husbilen ansvarar för att bilen lämnas in när den har tjänat ut. Det är producenten, d.v.s. den som tillverkat bilen i Sverige eller importerat den till Sverige, som ansvarar för – och bekostar – skrotningen. Observera att producentansvaret endast gäller för husbilar under 3,5 ton. Mer om hur och vad du ska göra vid skrotning finns beskrivet nedan.

Husbilar över 3 500 kg

Producentansvaret omfattar inte husbilar över 3,5 tons totalvikt. Du som ägare av dessa fordon ska naturligtvis ändå se till att de hanterats på ett riktigt sätt vid skrotningen, men det finns inget lagligt krav på kostnadsfrihet. Du ska vända dig till en auktoriserad bilskrotare för att få din husbil skrotad. Kontakta gärna flera företag för att jämföra villkoren. För stora husbilar kan det vara så att vissa bilskrotare inte har möjlighet att ta om hand dem.

Husvagnar

För husvagnar finns inte något lagstadgat producentansvar. Du som husvagnsägare ansvarar för att fordonet tas om hand på ett riktigt sätt när det har tjänat ut.

 

Vart ska jag vända mig?

När det är dags att skrota ditt fordon ska du vända dig till en auktoriserad bilskrotare. Det är endast auktoriserade bilskrotare som får ta hand om din bil. Kontrollera därför att biskrotaren är auktoriserad. Här nedan finns kontaktuppgifter till några rikstäckande nätverk för bilskrotare:

Sveriges Bilåter-
vinnares Riksförbund  

http://www.sbrservice.se/

  08-701 63 70 Bilretur  

http://www.bilretur.se/

  0771-89 06 00

Du kan också vända dig till din kommun eller till det företag du köpte husbilen från. De kan hänvisa dig vidare till en lämplig bilskrotare. Om du påförs avgifter för skrotningen trots att husbilen omfattas av producentansvaret, ska du alltid kontakta det företag du köpte husbilen från.

 

Vad kostar skrotningen?

Tidigare fanns en premie för den som lämnade in sin bil för skrotningen. Premien betalades ut från den så kallade bilskrotningsfonden. I samband med att producentansvaret för bilar infördes fullt ut 2007, togs denna premie bort.

För husbilar under 3,5 ton gäller producentansvarat för bilar och den siste husbilsägaren har rätt att lämna in bilen utan kostnad för skrotning. Om bilen saknar väsentliga delar (motor, växellåda etc.) har bilskrotaren dock rätt att ta ut en avgift för bilen. Detsamma gäller om bilen innehåller sådant som normalt inte ska finnas med vid skrotningen (sopor och andra lösa föremål). Det är därför viktigt att rensa bilen innan den lämnas in.

För husbilar över 3,5 ton, och för husvagnar, finns inget producentansvar utan det är den siste ägaren som ansvarar för att fordonet omhändertas på ett riktigt sätt. För husbilar över 3,5 ton ska du ändå vända dig till en auktoriserad bilskrotare för att få husbilen skrotad. Kontakta gärna flera företag för att jämföra villkoren. För husvagnar kan du först kontakta din kommun för att höra vad som gäller.

 

Vad ska jag tänka på innan jag lämnar fordonet?

För att producentansvaret ska gälla (gäller för husbilar under 3,5 ton) måste bilen innehålla se till att vattentankar alla värdefulla delar. Bilen får dessutom inte innehålla skräp som innebär kostnader för bilskrotaren. Ta därför bort allt sådan som inte hör hemma i bilen. Ta dessutom gärna bort dynor och annan lös utrustning innan skrotningen.

Dessutom är du skyldig att:

  • se till att vattentankar och avloppstankar är tömda innan skrotningen
  • ta bort gasflaskor
  • informera bilskrotaren om var i bilen det finns kylskåp, luftkonditionering, värmesystem, extra batterier, lysrör och lampor eller inbyggd elektronik

Om din husbil inte går att köra till bilskrotaren ska du först ringa bilskrotaren eller det företag som du köpte bilen av. I vissa fall kan kostnaden för transport täckas.

 

Mottagningsbevis och kvitto

När du lämnar in din husbil på inlämningsstället ska du även visa upp legitimation och den gula delen av det senaste registreringsbeviset. Om du tappat bort registreringsbeviset eller inte vet om du har det senaste, beställ ett nytt och vänta tills det kommer med posten innan du lämnar bilen för skrotning. Du beställer ett nytt genom att ringa 0771-25 25 25 eller via www.transportstyrelsen.se.

Om någon annan person lämnar bilen åt dig krävs en fullmakt. På inlämningsstället undertecknar du ett mottagningsbevis och du får ett kvitto på att ägandet av bilen nu har övergått till inlämningsstället. Därefter ställs bilen av.

Om det finns skatt tillgodo på bilen så betalas den ut till dig av Transportstyrelsen.

 

Vad händer när fordonet skrotas?

När du har lämnat in husbilen eller husvagnen för skrotning tas den om hand på ett miljömässigt riktigt sätt i flera steg:

Dränering av vätskor

Först töms husbilen på alla vätskor, t.ex. bränsle, oljor, spolarvätska, färskvatten och vatten till husbilens värmesystem. Alla vätskor hanteras separat på ett miljöriktigt sätt.

Demontering av farliga material

I husbilen kan det finnas komponenter som innehåller farliga ämnen och material. Det gäller exempelvis blybatterier, kylskåp, luftkonditioneringsanläggningar eller lysrör. De här komponenterna tas bort från husbilen och återvinns separat.

Reservdelar

Om det finns värdefulla reservdelar i husbilen så demonteras dessa och renoveras om det behövs. För säkerhetsdetaljer gäller separat regler.

Fragmentering

Det som är slutligen är kvar av husbilen fragmenteras. Fragmentering är en industriell process där fordonet mals ner till knytnävsstora bitar. Bitarna sorteras sedan med hjälp av magneter, luftströmmar, vattenbad eller manuellt för att få ut de olika materialen så rena som möjligt. De utsorterade metallerna används igen och blir råvara till andra produkter. Den rest som blir efter sorteringen deponeras eller används för energiåtervinning.

Källa: Husvagnsbranschens Riksförbund

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.