Nästa artikel
MRF pekar på ökad biltrafik och bristande vägunderhåll
NYHETER

MRF pekar på ökad biltrafik och bristande vägunderhåll

Publicerad 18 juni 2020
Trafikverket har presenterat nya prognoser för hur trafiken kommer att utvecklas i framtiden. MRF menar att politiker och andra beslutsfattare bör studera dessa noggrant och fundera på vilka konsekvenserna blir.

MRF har granskat en rapport från Trafikverket om framtidens trafik. Där konstateras att 2017 användes tåg till 14 000 miljoner personkilometrar (mpkm) och att personbilstrafiken ökar till 2040 med cirka 30 000 mpkm och till 2065 med ca 50 000 mpkm. Det betyder att enbart ökningen av mpkm med bilar är ungefär dubbelt så hög som den totala tågtrafiken 2017. Under 2019 kördes personbilar totalt 68 000 miljoner kilometer.

En nyhet i årets rapport är att Trafikverket har lyft in klimatmålet. De har gjort antagandet att klimatmålet, bland annat utifrån Januariöverenskommelsen, nås genom bland annat en kombination av höjd reduktionsplikt, åtgärder för att öka elektrifieringstakten av personbilar, samt aviserade bränsleskattehöjningar. Det leder till att samtidigt som körkostnaderna för bränslebilar blir högre utifrån dagens beslutade skatter och avgifter, minskar de genomsnittliga körkostnaderna för trafikarbete som sker med el. Klimatmålet ska kunna nås med begränsade minskningar av tillgängligheten och personbilen kommer att fullständigt dominera resandet även i framtiden.

– Bara personbilstrafikens ökning är enormt mycket större än det totala resandet med tåg. Antalet miljoner personkilometrar (mpkm) med tåg uppgår basåret 2017 till ca 14 000. Personbilstrafiken ökar till 2040 med ca 30 000 mpkm och till 2065 med ca 50 000 mpkm. År 2065 kommer personbilstrafiken då att uppgå till hela 160 000 mpkm. Det är inte fel att säga att det svenska persontransportsystemet i framtiden består av vägtrafik med några mindre komplementsystem som flyg, tåg och tunnelbana. Denna insikt bör få större genomslag i den praktiska politiken. Det är t ex mot denna bakgrund obegripligt att så lite satsas på underhåll, trafiksäkerhet och byggandande av nya vägar jämfört med de resurser som satsas på andra transportslag. Den hårda överbeskattningen av bilismen på landsbygden framstår också som ett hot mot att hela Sverige ska leva mot bakgrund av att dessa bilister saknar alternativ i form av tunnelbana eller pendeltåg, säger Charlie Magnusson på MRF, i en kommentar till prognosen.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.