Nästa artikel
Kortare betaltid för felparkerare
NYHETER

Kortare betaltid för felparkerare

Publicerad 12 februari 2015 (uppdaterad 1 oktober 2019)
Ett nytt administrativt system inom Transportstyrelsen innebär kortare tider innan boten för den som parkerar fel går till påminnelse. Åtta dagar är vad du får på dig.

För husbilsägare på resande fot innebär det i de flesta fall att felparkeringsavgiften ska vara betald innan man kommit hem igen eftersom den ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet.

Om den inte betalas skickar Transportstyrelsen ut en påminnelse (erinran). Om avgiften fortfarande inte blir betald skickas det ut ytterligare en påminnelse (ett åläggande) där avgiften höjs med 150 kronor. Om avgiften förblir obetald, överlämnas ärendet till Kronofogden.

Tidigare har tidsintervallet mellan stegen i kedjan varit månadsvisa: Transportstyrelsen har skickat ut erinringarna eller åläggandena endast vid ett enda tillfälle varje månad. Avgifter som registrerats i systemet precis efter ett sådant utskick har tagits med först månaden därefter. Det har i vissa fall inneburit att det dröjt 5 månader innan en obetald felparkeringsavgift överlämnats till Kronofogden, trots att avgiften ska betalas inom 8 dagar.

Transportstyrelsen inför nu ett nytt system för hantering av felparkeringsavgifter. Det nya systemet innebär:

  • Snabbare återkopplingar från Transportstyrelsen till landets kommuner vad gäller utfärdanden och utbetalningar.
  • Flexiblare utskick av aviseringar. Påminnelser skickas nu på veckobasis.
  • Alltid 21 dagars betalningstid från påminnelsedatumet för en erinran eller ett åläggande.

– Förändringarna ska ställas i relation till att en felparkeringsavgift egentligen ska betalas inom 8 dagar. Den som betalar inom den tiden kommer inte att märka något av våra systemtekniska förändringar, säger Anna Elvkull, skatte- och avgiftsdirektör på Transportstyrelsen och fortsätter, det är viktigt med en snabb avisering av felparkeringsavgifter. Jag tänker i första hand på situationer där felparkeringslappen har försvunnit från bilrutan. Fordonsägare som råkar ut för det får nu snabbare information om att en avgift utfärdats för deras fordon, eftersom skyldigheten att betala en felparkeringsavgift alltid kvarstår, oavsett om lappen sitter på rutan eller ej.

Förändringarna införs gradvis under de närmaste månaderna.

Det nya systemet kan ge problem när en p-bot med försvunnen lapp som utfärdas tidigt på en semester inte hinner uppmärksammas av ägaren. 

Kommentera: Är tidsintervallen för snäv?

Fakta
Transportstyrelsen administrerar betalningen av felparkeringsavgifter på uppdrag av landets kommuner. I uppdraget ingår att 
 
  • ta in betalning
  • utfärda påminnelser vid uteblivna betalningar
  • svara på administrativa frågor om felparkeringsavgifter.

Kommunerna betalar Transportstyrelsen en ersättning om 14 kronor per utfärdad felparkeringsavgift vilket motsvarar myndighetens kostnader för hanteringen.

Under 2014 utfärdades cirka 1,5 miljoner felparkeringsavgifter av landets kommuner. Det totala beloppet var cirka 738 miljoner kronor.

Transportstyrelsen hanterar inte de kontrollavgifter för olovlig parkering som utfärdas av felparkeringsföretag.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.