När blir en bil för gammal för att vara optimal ur miljösynpunkt? Det ska nu utredas.

Nästa artikel
Hur gammal bör en bil bli?
NYHETER

Hur gammal bör en bil bli?

Publicerad 9 mars 2021 (uppdaterad 9 mars 2021)

När blir en bil för gammal för att vara optimal ur miljösynpunkt? Det ska nu utredas.

Äldre personbilar bör bytas ut i tid för att nå de uppställda miljökraven till år 2045. Det av Trafikverket finansierade Projektet Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet ska ta reda på vad som är optimalt.

För att Sverige ska kunna bli fossilfritt 2045 och nå målnivån för år 2030 anses elektrifiering, användning av biodrivmedel, effektivare fordon och ett nytt transportupplägg vara avgörande faktorer, skriver Chalmers i sin beskrivning av projektet Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV). För att påskynda omställning till en mer hållbar fordonsflotta av personbilar, som är mer energieffektiv och till större del eldriven, är det viktigt att skapa kunskap om den optimala tidpunkten för att byta ut föråldrade bilar utifrån rätt perspektiv. Det är Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet som genomför ett projekt med syfte att utreda personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet samt lyfta fram potentiella åtgärder för att påverka aspekterna i en önskvärd riktning.

Projektet börjar med att identifiera faktorer som relaterar till användningen av fysiska resurser i ett fordon och emissioner under tillverkning, användning och återvinningsfasen. En optimal livslängd ur ett resurs- och ett emissionsperspektiv beräknas genom olika modeller som livscykelberäkningar och en avvägning av olika scenarier genom känslighetsanalyser.

Då teknisk utveckling ger bilar allt bättre passiva och aktiva trafiksäkerhetsegenskaper analyseras förväntade effekter på trafiksäkerhet till följd av förändrad livslängd. Projektet kommer också att titta på vilka typer av styrmedel som skulle kunna användas för att påverka bilars livslängd, exempelvis förtida skrotning, och vilka effekter det kan ge för samhällsekonomi och bilägare. Projektets slutresultat kring optimal livslängd på personbilar förväntas skapa värde för politiska beslutsfattare, privata bilägare, företag och bilindustrin, batteriaktörer, återvinningsindustrin, med mera.

Referensgrupp

I BILLIVs referensgrupp ingår: BIL Sweden, Bilretur & Cleanmotion, Chalmers Tekniska Högskola, Swedish Life Cycle Center, Folksam och Transportstyrelsen.

Finansiär

Projektet BILLIV har fått finansiering av Trafikverket som driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige. Projektet startade i februari 2021 och pågår till slutet av oktober 2022.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.