Nästa artikel
Höjd fordonsskatt och trängselskatt
NYHETER

Höjd fordonsskatt och trängselskatt

Publicerad 2 januari 2015 (uppdaterad 2 januari 2015)
Nytt år brukar innebära nya skatter och avgifter och i år är det höjd fordonsskatt men ovanligt nog även att vissa avgifter i samband med registreringar minskas. Den höjda skatten ska vara betald den 2 februari.
Fordonsskatten höjs med upp till 1 119 kronor per år och skall vara betald 2 februari.

Riksdagen beslutade att höja fordonsskatten vid årsskiftet. Höjningen görs för att öka intäkterna från skatten och för att ytterligare stimulera ägandet av fordon med låga utsläpp av koldioxid. Ju lägre koldioxidutsläpp desto lägre skattehöjning. Totalt berörs cirka 5 miljoner bilar av skattehöjningen.

Höjningen innebär att den fordonsskatt som en ägare betalat in tidigare under 2014 inte längre täcker upp till den nya skattenivån som gäller från årsskiftet. För att täcka upp kommer fordonsägare behöva göra en extra inbetalning.

- Vi bedömer att ägarna till cirka en miljon bilar kommer att behöva göra en extra inbetalning. Vi skickar ut avierna under nästa vecka och det är samma betalningsregler som gäller som för fordonsskatten normalt. Det betyder att betalningen ska finnas bokförd på vårt konto senast den 2 februari 2015, säger Anna Elvkull, skatte- och avgiftsdirektör på Transportstyrelsen.

Skatten höjs med 11 procent för dieseldrivna bilar och 14 procent för övriga. Höjningarna motsvarar höjningen för ett genomsnittligt fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp. Husbilar (personbilar klass II), lätta lastbilar och lätta bussar som tagits i trafik för första gången före den 1 januari 2010 beskattas enligt viktsystemet.

Om beloppet på den extra inbetalningen är mindre än 200 kronor behöver ingen inbetalning göras.

Den nya lagen gör att koldioxidskatt kommer att tas ut vid lägre utsläppsnivåer och att koldioxidbeloppet höjs per utsläppt gram. Syftet är att öka andelen fordon med låga utsläpp, som på lång sikt beräknas kunna minska med 100 miljoner ton per år.

Skattehöjningen slår olika på bensin- och dieseldrivna fordon och beroende på om det är en personbil, husbil, lätt buss eller lätt lastbil. För en personbil kan skatten bli mellan några kronor och 1 119 kronor dyrare per år, enligt olika exempel som regeringen redovisat.

Fordonens påställningsavgift tas bort

Kostnaderna för av- och påställning av fordon ska framöver finansieras genom vägtrafikregisteravgiften. Den har hittills varit 50 kronor och tas ut samtidigt som fordonsskatten.
Påställning/avställning görs enklast via Transportstyrelsens app Mina fordon, Transportsyrelsens servicetelefon eller e-tjänst – ställ på ditt fordon. Här hittar du information om påställning.

Dubblett av registreringsbeviset blir kostnadsfri

Avgiften för att beställa dubblett av del 2 av registreringsbeviset tas bort om du i samband med beställningen identifierar dig med e-legitimation. Om du i stället väljer att hämta ut det beställda beviset hos ett postombud sänks avgiften från 65 kronor till 50 kronor. Läs Transportstyrelsens information om registreringsbevis

Tillfällig registrering blir avgiftsfri

Om ett fordon ska användas tillfälligt i Sverige i samband med import, införsel eller export kan man ansöka om tillfällig registrering. Att ansöka om tillfällig registrering har kostat 450 kronor, men den ansökningsavgiften tas bort vid årsskiftet. Läs Transportstyrelsens information om tillfällig registrering.

Sänkt avgift vid ansökan om ursprungskontroll

Ett fordon som importeras till Sverige måste genomgå en så kallad ursprungskontroll. Under 2014 genomfördes cirka 26 000 sådana kontroller. En ansökan om ursprungskontroll har kostat 700 kronor, men vid årsskiftet sänks avgiften till 600 kronor.

Trängselskatten i Göteborg höjs den 1 januari 2015

I enlighet med riksdagsbeslut som togs 2011 höjs trängselskatten i Göteborg från och med den 1 januari 2015. De nya beloppen blir därmed 9, 16 eller 22 kr per passage.
Bakgrunden till riksdagens beslut om höjning var att man ville kompensera för det intäktsbortfall som flerpassageregeln och minskningen av trängselskattens tillämpningsområde inneburit.

Den nya trängselskatten innebär en höjning på upp till drygt 22%, 1, 3 eller 4 kronor per passage beroende på vilken tid du åker. Tidsintervallerna förblir oförändrade, likaså flerpassageregeln och maxgränsen för trängselskatt på 60 kr per dag. De aktuella beloppen kommer som förut att visas i de digitala ramperna vid betalstationerna men blir 9 kr (tidigare 8 kr), 16 kr (13 kr) och 22 kr (18 kr)

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.