Nästa artikel
Gröna bilister vill tuffa till nollvisionen
NYHETER

Gröna bilister vill tuffa till nollvisionen

Publicerad 3 juli 2019 (uppdaterad 3 juli 2019)
Gröna bilister kräver en nollvision för ohälsa till följd av trafiken, den måste helt enkelt hantera passiv bilism. Det menar organisationen som höll ett seminarium i Almedalen men de som de refererar till håller inte med och de tvingades ta tillbaka delar av pressmeddelandet.

Dålig luft i våra tätorter dödar och skadar många gånger fler människor än vad trafiken gör. Gröna bilister menar i ett pressmeddelande att flera olika beräkningar, bland från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att den dåliga luften orsakar mer än 7 500 dödsfall, att jämföra med trafikolyckorna som 2018 skördade 325 liv.

– Det är som att utplåna ett Söderköping varje år, menar Gröna Bilisters mobilitetsexpert Jesper Johansson. Ett annat mått på föroreningarna är att ungefär 180 nyfödda barn per år får nedsatt lungfunktion, bara i Stockholms län. Ungefär hälften av dödsfallen och ohälsan kan hänföras till trafikens utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar. Den återstående hälften orsakas av andra källor som t ex dåligt genomförd vedeldning.

Därför, menar Gröna Bilister, är det hög tid att förnya den nollvision som gällt för trafiksäkerhetsarbetet sedan 1990-talet, så att den också omfattar effekterna av luftföroreningarna. 

Vidare menar de att lika lite som någon ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken på grund av olyckor ska någon behöva göra det passivt på grund av den. Gröna Bilister inför därför begreppet passiv bilism som de jämför med passiv rökning.

Gröna Bilisters förslag på ny Nollvision lyder:

Det långsiktiga målet om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt AV trafiken och att transportsystemet till sin utformning, funktion och användning ska anpassas efter de krav som följer av detta.

Deltagarna i seminariet Emma Berginger (Miljöpartiet), Maria Krafft (Trafikverket), Anna Bessö (Folkhälsomyndigheten), Hanna Björk (Västtrafik), Kristina Ljungros (Astma- och allergiförbundet) och Tord Fornander (bilprovningsbranschen) uppges av Gröna bilister i deras första pressmeddelande hålla med om att Nollvisionen behöver utvidgas i enlighet med detta förslag.

Husbil & Husvagn kontaktade Trafikverket och talade med Maria Krafft som i huvudsak bekräftar att de har som målsättning att minska antalet som indirekt skadas eller omkommer med anledning av exempelvis trafikens utsläpp och att hon uttalar sig på uppdrag av myndigheten. Hon vill dock understryka att ordet "nollvisionen" inte bör användas i sammanhanget då detta är ett politiskt beslut medan indirekta dödsfall av bilismen är en policy som Trafikverket själva har beslutat om och kan hänvisa till. Beslut om ändringar i begreppet nollvisionen är politiskt och knappast föremål för ändringar då det är ett väletablerat begrepp som används internationellt.

Vi talade även med Tord Fornander som förutom att vara vice VD på Opus Bilprovning leder branschorganisationen Bilprovningsbranschen vars officiella namn är Swetic (Swedish Association for Testing Inspection and Certification). Han menar att hans uttalanden på Gröna Bilisters seminarium handlade om det EU-direktiv som hanterar utsläpp från bilar när de kontrollbesiktigas. De tidigare svenska kraven mildrades i samband med att det nya direktivet genomfördes vilket ledde till att betydligt färre fordon underkänns på grund av högre utsläppsvärden och att det var detta han avsåg. Han säger till oss på Husbil & Husvagn att det inte finns någon uppfattning i den politiska frågan om ändringar om omformulering av nollvisionsmålet.

Folkhälsomyndigheten hörde genom presschefen Christer Jansson av sig via mail efter våra frågor där de skriver

– De (Gröna Bilister) skulle ändra och skriva om pressmeddelandet på deras hemsida. Vi tycker inte det stämde och de har ändrat. 

Vi bad att få vissa förtydliganden från Gröna Bilister avseende vad de anser att Trafikverket, Folkhälsoinstitutet och Besiktningsbranschen ställt sig bakom då dessa uttalanden får anses som spektakulära och politiska. Samtalet resulterade i att Jesper Johansson som är projektledare i Mobilitet & beteende från Gröna Bilister inte kunde försvara pressmeddelandets formuleringar. Han var osäker på om representanterna uttalat sig i namn av respektive myndighet/organisation men att Gröna Bilisters intention var att minska koncentrerade utsläpp som i städer men inte i allmänhet. Några kontakter med andra motsvarande organisationer i andra länder har inte tagits utan Jesper Johansson såg det hela som ett sätt attt få upp frågan på dagordningen och att Sverige skulle ta en tätposition.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.