Bild
Nästa artikel
NYHETER

Förbud mot handhållen mobil föreslås

Publicerad 25 april 2017 (uppdaterad 25 april 2017)
Den nuvarande lagen mot "trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd" föreslås ändras till "ett förbud mot handhållen mobiltelefon" skriver Transportstyrelsen på sin hemsida.
Satsningar behövs på ökad kunskap, forskning och teknikutveckling för att motverka rattsurfande i trafiken. Det visar den utvärdering av de fyra år gamla reglerna som Transportstyrelsen gjort på uppdrag av regeringen. Dessutom anser Transportstyrelsen att ett förbud mot handhållen mobiltelefon kan komplettera de nuvarande reglerna.

Det var  den 16 april 2016 som Transportstyrelsen fick i uppdrag att utvärdera de åtgärder som infördes 2013 för att motverka "trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd", enkelt benämnt som rattsurfning. Utvärderingen har nu lämnats in till infrastrukturminister Anna Johansson.

En av de genomförda åtgärderna är den uppmärksammade informationskampanjen "Sluta rattsurfa". En annan är att Transportstyrelsen påbörjat arbetet med att se över innehållet i den obligatoriska riskutbildningen för behörighet B (personbil). Moment som handlar om riskerna med trafikfarlig användning av exempelvis mobiltelefon ska tydligare lyftas in i utbildningen.

I uppdraget ingick också att föreslå regeländringar eller andra åtgärder inom området om det bedömts som lämpligt för att öka trafiksäkerheten. Bedömningen är att det finns behov av ytterligare åtgärder inom områden som exempelvis forskning och kunskapsutveckling, teknikutveckling samt informationsinsatser.

– Problemet är komplext och det saknas fortfarande mycket kunskap. Vi föreslår ett brett spektra av åtgärder. Vissa ligger inom vårt ansvarsområde, men många andra aktörer måste bidra och samarbeta, säger Therese Malmström, projektledare för uppdraget på Transportstyrelsen.

En förare får idag inte använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett sådant sätt att det inverkar menligt, det vill säga trafikfarligt, på körandet. Utvärderingen visar dock att polisen upplever svårigheter med att tillämpa reglerna. Endast ett 80-tal personer per år har fällts för brottet sedan bestämmelsen trädde i kraft. Fallen där Transportstyrelsen har återkallat körkortet som följd är ännu färre.

Transportstyrelsen anser att dagens regler kan kompletteras med ett uttryckligt förbud mot att hålla en mobiltelefon i handen under färd. Förbudet skulle innebära större möjligheter för polisen att övervaka trafikanternas beteenden i trafiken. Samtidigt skulle ett förbud innebära att Sverige lever upp till de krav som ställs i Wienkonventionen, ett internationellt avtal om vissa gemensamma regler för vägtrafik, där minimikravet är ett förbud mot att förare vid färd på väg med motordrivna fordon använder handhållen mobiltelefon.

– Förbud i andra länder har inte haft särskilt stor effekt så man ska inte förvänta sig stora trafiksäkerhetsmässiga fördelar genom en regeländring. Men samtidigt innebär ett uttryckligt förbud att det blir tydligare för förare att veta vad som gäller och lättare för polisen att se till att reglerna efterlevs, säger Therese Malmström. Förhoppningen är också att ett förbud kan påverka det trafikfarliga beteendet där man återkommande tittar bort från trafiken för att knappa på mobilen.

Länkar

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.