Bild
Nästa artikel
NYHETER

Fler stationer för besiktning 2015

Publicerad 13 maj 2016 (uppdaterad 13 maj 2016)

Antalet verksamma besiktningstekniker har ökat från 1921 stycken år 2014 till 1968 stycken 2015

Marknaden för fordonsbesiktning befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede, både vad gäller antalet besiktningsstationer och antalet besiktningstekniker. Det skriver Transportstyrelsen i sin årliga rapport om läget på besiktningsmarknaden.

Från och med den 1 juli 2010 är fordonsbesiktningen i Sverige konkurrensutsatt. Varje år sedan dess undersöker Transportstyrelsen hur marknaden för besiktning fungerar och rapporterar det till regeringen. Nu finns rapporten för 2015 färdig.

– Vi ser att marknaden fortsätter att vara i ett uppbyggnadsskede. Det har inte hänt så mycket sedan marknaden konkurrensutsattes. Vi ser dock ingen anledning att ändra det underliggande regelverket för att förändra konkurrensen mellan företagen. Detta bör istället ske på marknadens villkor, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

En faktor som kommer att påverka besiktningsmarknaden på sikt är de EU-direktiv som påverkar hur ofta man ska besiktiga sin bil. Regeringen förväntas ta beslut om införande av direktiven under 2016 eller senast 2017. Sverige måste anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa direktiven senast den 20 maj 2017.

Korta fakta ur rapporten:

  • Marknadskoncentrationen har totalt sett minskat på besiktningsmarknaden på grund av ökad konkurrens mellan företagen.
  • Transportstyrelsens stickprov visar att besiktningsföretagen håller en jämförbar kvalitet avseende om och hur de genomför kontroller och kontrollmoment. Alla besiktningstekniker genomför dock inte alla föreskrivna kontroller på alla fordon.
  • Snittpriserna har stigit mer än konsumentprisindex (KPI).
  • Transportstyrelsen har inte sett någon teknikutveckling inom fordonsbesiktningsbranschen.
  • Den geografiska tillgängligheten har ökat under 2015. Antalet besiktningsstationer för lätta fordon har ökat med nästan 17 procent. Den farhåga som fanns inför omregleringen om färre besiktningsstationer i glesbygd har inte besannats.
  • Antalet morgonöppna stationer har minskat och antalet kvällsöppna stationer har ökat, skillnaderna är dock små. Antalet lördagsöppna stationer fortsätter att minska.
  • Antalet verksamma besiktningstekniker har ökat från 1921 stycken år 2014 till 1968 stycken 2015.


Läs hela rapporten "Fordonsbesiktningsmarknaden 2015"

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.