Bild
Nästa artikel
NYHETER

Färre olyckor med räffling och mötesfria vägar

Publicerad 28 juni 2016 (uppdaterad 8 december 2016)
Mitträfflade tvåfältsvägar, räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar innebär en väsentlig förbättring av trafiksäkerheten enligt en ny VTI-rapport. På de vägar som gjorts mötesfria har antalet dödade och skadade minskat med upp till 71 procent.

I den nya studien, som pågick under åren 2013 till 2015, konstateras att om man ser till alla olyckstyper har antalet dödade och svårt skadade på vägsträckor mellan korsningar minskat med 15 procent och för räffling av vägrenen på motorväg har singelolyckorna minskat med cirka 25 procent. Resultaten visar också att spårbildningen inte påverkats av mitträffling.

- Att införa mitträfflade vägar har resulterat i att antalet dödade och svårt skadade i singelolyckor minskat med 24 procent på vägsträckor mellan korsningar, säger Anna Vadeby, forskare på VTI och fortsätter,  en nackdel med räfflor är att de skapar ljud när man kör över dem. Ett alternativ för att minska det externa bullret är att använda så kallade sinusräfflor, men vi rekommenderar ytterligare studier kring effekten för förare av tunga fordon.

På nästan alla av de ombyggda sträckorna har hastighetsgränsen höjts från 90 km/tim till 100 km/tim i samband med ombyggnaden, trots detta har olyckorna minskat. För de mötesfria vägarna, så kallade 2+1-vägar med räcke, har antalet dödade och svårt skadade minskat med 71 procent och antalet personskadeolyckor med 36 procent på vägsträckor mellan korsningar.

På gles 2+1-väg ser forskarna en tydlig effekt där spårdjupstillväxten genomgående är större än för vanlig väg. Studien avseende framkomlighetseffekter visar att andelen tung trafik är en viktig faktor att beakta i utformningen av mötesfria vägar. Dessutom borde andelen tung trafik tas med i beaktande vid val av längd på omkörningsfält.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.