Nästa artikel
Få gör praktiska förändringar för att minska utsläpp
NYHETER

Få gör praktiska förändringar för att minska utsläpp

Publicerad 22 juli 2020
Endast var femte bilist har försökt att minska sina utsläpp men hur man gör för att nå dit skiljer sig markant mellan kvinnor och män. Enligt Chalmers Industriteknik kommer utsläppen i bästa fall att minska till 3,8 miljoner ton koldioxid år 2030 vilket är högre än Sveriges mål.

Diskussionen om bilars utsläpp är i högsta grad aktuell, inte minst med tanke på omläggningen av bilars vägskatt och att koldioxidutsläppen snarare ökar än minskar när bensindrift ökar på dieselns bekostnad. Varför händer detta, vad tycker bilisterna och hur agerar de i praktiken?

Kvdbil har därför låtit Sifo fråga bilister om de gjort några förändringar under de senaste tolv månaderna för att minska sin klimatpåverkan men bara 22 procent svarade ja. Det visar sig också att det är en skillnad mellan könen, 20 procent av männen och 24 procent av kvinnorna hade gjort förändringar.

Svenska myndigheters klimatmål är att utsläppen från vägarna ska minska till 3,6 miljoner ton koldioxid senast år 2030 vilket är 70 procent lägre jämfört med utsläppsnivån år 2010 men enligt en utredning från Chalmers Industriteknik kommer utsläppen i bästa fall att minska till 3,8 miljoner ton koldioxid.

– För att klara biltrafikens utsläppsmål krävs ökade satsningar på bland annat grön teknik och hållbara transportsystem, men det behövs också beteendeförändringar. Fler måste motivera sig själva att minska sina utsläpp. Det går inte längre att förvänta sig att någon annan ska göra det, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Det vanligaste var att man oftare låtit bilen stå vid onödiga sträckor (74 procent). Näst vanligast var att man bytt till en mer miljövänlig bil (28 procent) och tredje vanligast var att man börjat köra mer bränslesnålt. När det gäller vad bilägarna gör för att minska utsläppen framgår att fler kvinnor än män oftare lät bilen stå (82 procent jämfört med 66) men det var fler män som bytt till en mer miljövänlig bil (34 procent jämfört med 22) och fler män hade börjat köra mer sparsamt (28 procent jämfört med 18). 

– Undersökningen visar att män drivs av mer teknikorienterade förändringar medan kvinnor oftare ser andra transportmedel som cykel, buss och tåg som ett alternativ. Vi behöver göra båda delarna. Vi behöver köra smartare, byta till mer energieffektiva bilar och vi måste minska våra transporter, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Hur har du ändrat ditt beteende, vad har du gjort?

Fråga / Totalt % / Män % / Kvinnor %


Undviker att ta bilen onödiga sträckor / 74 / 66 / 82
Bytt till en mer miljövänlig bil / 28 / 34 / 22
Kör bränslesnålare / 23 / 28 / 18
Köper "grönare" bränsle / 10 / 11 / 10
Har sålt min bil / 3 / 3 / 3
Annan åtgärd / 11 / 9 / 12
Tveksam/Vet ej / 0 / 0 / 0

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5-10 februari 2020. Totalt intervjuades 1604 personer i åldern 16-79 år, varav 1164 bilägare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.