Bild
Nästa artikel
NYHETER

EU vill ha hårdare avgaskrav 2020

Publicerad 30 januari 2018 (uppdaterad 30 januari 2018)
År 2020 ska en genomsnittlig ny bil släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer och EU-kommissionen vill att utsläppen ska minska med ytterligare 30 procent till år 2030. Förslaget har nu varit ute på remiss.

Kravet för år 2030 uttrycks i procent jämfört med år 2020 snarare än i absoluta tal eftersom det baseras den nya körcykel WLTP som ersätter NEDC-cykeln. Uttryckt i utsläpp enligt NEDC motsvarar det nya målet ett utsläpp på högst 66,5 g CO2/km. Idag är det i stort sett endast laddhybrider och elbilar som har så låga utsläpp. Gröna Bilister uppskattar därför att 30-50 procent av de nya bilarna måste vara elektrifierade år 2030 för att målet ska nås.

Gröna Bilister menar i sitt remissvar att kravet kan skärpas ytterligare ett snäpp, så att det genomsnittliga CO2-utsläppet ska minska med 40 procent mellan åren 2020 och 2030.

Det liggande förslaget kommer att medföra en omfattande satsning på elektrifiering och energieffektivisering men, enligt Gröna Bilister, kommer det inte att påskynda övergången från fossila bränslen till förnybara. De vill att förslaget kompletteras med krav på att alla fordon utrustade med förbränningsmotor ska typgodkännas för ett alternativt bränsle, även laddhybrider.

– Ett sådant krav skulle inte medföra några svårigheter för tillverkarna, säger Per Östborn, styrelseledamot i Gröna Bilister. Det kan därför införas på kort varsel. Små eller inga ingrepp behövs i en bensin- eller dieselbil för att den ska kunna köras på etanol E85 eller förnybar diesel HVO.

Den nya körcykeln WLTP som började tillämpas den 1 september 2017 är tänkt att bättre motsvara verklig körning och genom oberoende tester ska de certifierade värden som tillverkarna tar fram kontrolleras. Bedömningar gör gällande att de värden som tidigare togs fram ökar med mellan 10 och 40 procent. Vår redaktionsbil baserad på Fiat Ducato med en 150 hk motor släpper enligt registreringsbeviset ut 219 gram koldioxid per kilometer. Äldre värden bibehålls för befintliga fordon, den nya körcykeln WLTP gäller enbart nya fordon och dessutom finns en övergångsregel vid uträkning av den nya fordonsskatten fram till år 2020.

Här hittar du regeringens remiss av EU-kommissionens förslag KOM(2017) 676

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.