Bild
Nästa artikel
NYHETER

EU-möte om säkerheten i trafiken

Publicerad 3 april 2017 (uppdaterad 3 november 2019)
Den 29 mars hölls ett EU-möte i Valletta på Malta om hur trafiksäkerheten inom unionen ska kunna förbättras. Mötet kom till stånd på initiativ av Malta som är ordförandeland.

2016 omkom 25 500 personer i trafiken inom EU, vilket betyder 70 personer varje dag. Minskningen från 2015 är måttlig, då förolyckades 26 100 personer. Utöver det mänskliga lidande detta innebär är även de ekonomiska aspekterna påtagliga. Beräkningarna som används i deklarationen pekar på en nivå på femtio miljarder euro för enbart dödsolyckorna, dubbelt så mycket om de svårt skadade inkluderas. De svårt skadade är fem gånger fler än de som omkommit. Av EU:s länder har Malta den trafik där minst antal människor sett till befolkningsstorleken omkommer i trafiken.

Utvecklingen är positiv, om än inte tillräckligt snabb, då EU har som mål att halvera antalet förolyckade från 2010 års siffra på 31 500 till 15 750 år 2020. Dagens nivå är nitton procent lägre än den var 2010 vilket innebär att fler åtgärder måste sättas in för att nå målet. Avsikten med mötet var därför att se vad som kan göras gemensamt för att öka minskningstakten.

Det som lyfts fram som huvudsakliga orsaker till olyckorna är hastighetsöverträdelse, ratt- och drogfylla, distraktion från elektronisk utrustning samt trötthet.

Ministrarna slöt ett avtal, Valletta-deklarationen, som stadfäster att länderna ska stötta arbetet med att öka trafiksäkerheten. Frågan ska enligt deklarationen nu upp i EU-kommissionen och det ska utvecklas en ny strategi för att under perioden 2020-2030 även inkludera svårt skadade och under den tiden få en halvering av dessa tal.

I sammanhanget är förstås introduktionen av självkörande bilar viktig. Det ska till en gemensam lagstiftning inom området men den får inte hindra fortsatt utveckling inom fordonsteknologin.

Här hittar du deklarationen i sin helhet (engelska).

Så här ser olycksstatistiken ut i Europa

Land : trafikdöda per 100 000 invånare : trafikdöda totalt : skillnad i procent 2015 jämfört med 2014

Bulgarien : 9,8 : 708 : +7,1
Rumänien : 9,5 : 1 893 : +4,1
Lettland : 9,5 : 188 : +11,3
Litauen : 8,3 : 242 : -9,4
Kroatien : 8,2 : 348 : +13,0
Polen : 7,7 : 2 938 : -8,2
Grekland : 7,4 : 805 : +1,3
Tjeckien : 7,0 : 734 : +6,7
Cypern : 6,7 : 57 : +26,7
Belgien : 6,5 : 732 : +0,7
Ungern : 6,5 : 644 : +2,9
Luxemburg : 6,4 : 36 : +2,9
Slovenien : 5,8 : 120 : +11,1
Portugal : 5,7 : 593 : -7,1
Italien : 5,6 : 3 428 : +1,4
Österrike : 5,6 : 479 : +11,4
Frankrike : 5,4 : 3 461 : +2,3
Slovakien : 5,1 : 274 : -5,8
Estland : 5,1 : 67 : -14,1
Finland : 4,9 : 266 : +16,2
Tyskland : 4,3 : 3 459 : +2,4
Spanien : 3,6 : 1 689 : +0,1
Irland : 3,6 : 166 : -14,0
Nederländerna : 3,1 : 531 : +11,3
Danmark : 3,1 : 178 : -2,2
Storbritannien : 2,8 : 1 806 : -2,6
Sverige : 2,7 : 259 : -4,1
Malta : 2,6 : 11 : +10,0

Totalt : 5,1 : 26 112 : +0,5

Källa: Eurostat


 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.