Bild
Nästa artikel
NYHETER

Elmia AB föreslås bli helägt av kommunen

Publicerad 5 juni 2017
Elmia ägs idag av en rad aktörer även om kommunen är majoritetsägare. Nu föreslås att kommunen ska köpa minoritetsägarnas poster så att Elmia blir ett helägt kommunalt bolag.

Minoritetsägarna i Elmia AB har tagit initiativ till att överlåta samtliga sina andelar i Elmia AB till Jönköpings Rådhus AB. Styrelsen i Jönköpings Rådhus AB har beslutat att ställa sig bakom ett förvärv av minoritetägarnas andelar till ett värde om 35,5 miljoner kronor, samt att låta kommunfullmäktige ta ställning till en aktieöverlåtelse. Överlåtelsen blir av under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom förvärvet. Tillträdesdagen föreslås ske när kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet vunnit laga kraft, dock tidigast den 1 augusti 2017.

- Från näringslivet och minoritetägarnas sida vill vi stötta Elmia och kommunen i att skapa tillväxt och anser att det här förvärvet är det bästa för Elmia. Kommunen får nu som ensam ägare full styrkraft och det tycker vi är bra, säger Lovisa Hamrin, representant för minoritetsägarna och ägare av Herenco AB.

Elmia AB ägs till 82 % av Jönköpings Rådhus AB, resterande 18 % ägs av Herenco AB, NCC AB, Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Handelskammaren i Jönköpings län samt Smålands Fotbollsförbund. Efter förhandlingar mellan parterna har man kommit överens om ett marknadsvärde på minoritägarnas andelar i Elmia AB uppgående till 35,5 miljoner kronor.

- Vi är glada över att vi och minoritetsägarna delar uppfattningen om Elmias betydelse för kommunen och att vi har en samsyn i att det är bra för bolaget med en ägare, säger Ann-Marie Nilsson, styrelseordförande i Jönköpings Rådhus AB.

- Den ändrade ägarstrukturen ändrar inte Elmias verksamhetsinriktning. Vi i bolaget har nu fullt fokus på Elmia Wood och fortsatt utveckling av våra affärer, säger Lotta Frenssen, VD Elmia AB.

Snabbfakta

Jönköping Rådhus AB är moderbolag till 18 hel- eller delägda dotterbolag. Moderbolagets uppgift är förutom att äga och förvalta aktier i kommunala bolag även att administrera det finansiella koncernkontot, tillgodose bolagens kapitalbehov samt ombesörja placering av bolagens likviditetsöverskott.

Elmia AB ägs i nuläget till 82 % av Jönköpings Rådhus AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva mäss-, konferens-, restaurang-, media- och uthyrningsverksamhet såsom uthyrning av lokaler för utställning, mässor, arrangemang, konferenser, konserter och hotellverksamhet.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.