Bild
Nästa artikel
NYHETER

Dyster husbilsdecember men nästan inget tapp under 2020

Publicerad 7 januari 2021 (uppdaterad 8 januari 2021)
En rejäl ökning för husvagnar och en viss minskning för husbilar, så kan 2020 sammanfattas när nu decembersiffrorna presenterats. Men minskningen för husbilar följer trenden att färre privatpersoner köper nya fordon.

Börjar vi med att titta på den sammantagna nybilsförsäljningen, alltså både till företag och privatpersoner, är 2020 års minskning jämfört med 2019 18 procent. Vi brukar jämföra försäljningen med enbart privatmarknaden eftersom husbilar nästan uteslutande är privatägda och där var minskningen 15 procent. I ljuset av det framstår minskningen för husbilar som måttlig, siffrorna varierar mellan en och 3,5 procent. I andra länder, inte minst den viktiga tyska marknaden, har det däremot slagits rekord, något som sannolikt hade varit fallet även i Sverige om inte den kraftiga ökningen av skatten på husbilar hade införts.

HRF skriver i sin månatliga rapport som publicerades idag att branschen nu när 2020 är till ända kan glädja sig år att antalet nyregistrerade husvagnar ökat markant under det gångna året. Orsaken är givetvis den pågående pandemin, som gjort att intresset för ”hemester” och ”swemester” ökat kraftigt under året. Detta märktes också på efterfrågan på begagnade fritidsfordon, såväl husvagnar som husbilar, under våren och sommaren och många av HRF:s medlemsföretag fann sig stå med nästan tomma begagnat-lager.

– Försäljningen av nya husbilar har däremot minskat ytterligare. Orsaken är givetvis den oskäligt höga skatt för nya husbilar som blivit en följd av kombinationen av bonus-malus-systemet och övergången till en beskattning baserad på utsläppen enligt WLTP-körcykeln.

Husvagnsregistreringar för december 2020

Under december månad 2020 registrerades enligt HRF 80 husvagnar. (Motsvarande månad förra året registrerades 68 stycken.) Totalt under 2020 betyder det 3 613 registrerade husvagnar mot 3 293 under hela 2019. För hela året innebär detta en ökning med 9,71 procent.

Husbilsregistreringar för december 2020

December månads husbilsregistreringar visar 148 stycken, medan det i december föregående år registrerades 177 husbilar. Under kalenderåret 2020 har det totalt registrerats 4 011 husbilar, medan det under 2019 registrerades 4 155 stycken. Detta innebär enligt HRF en minskning med 3,47 procent för helåret 2020.

Referens

På privatmarknaden levererades i december enligt statistikföretaget Vroom 13 769 nya bilar vilket var en minskning med 17 procent jämfört med december 2019. Räknar vi även in företagsbilar blir siffrorna för december månad 28 501 nya personbilar enligt Vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 10 procent jämfört med december 2019. 

Men de levererade husbilarna blev betydligt färre enligt Vroom, 107 i december 2020, vilket är en minskning med 36 prcent mot december 2019. Däremot menar de att helårets 3 643 husbilar innebär en mindre minskning, bara en procent färre än 2019.

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i december med 7 procent jämfört med december 2019. För helåret 2020 ökade bilhandelns försäljning av begagnade bilar med 8 procent och landade på totalt 399 421 bilar.

Utvecklingen inom kategorin laddbara bilar, dit husbilsskatten går som subventioner (bonus), stod i december för rekordhöga 49,3 procent av de totala nybilsregistreringarna. Av dessa var 19,2 procent elbilar och 30,1 procent bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade batterielbilar ökade i december med 313 procent jämfört med december 2019 och landade på totalt 6 635 bilar. Största elbilsmärke blev Volkswagen med 41,3 procent av den totala elbilsvolymen. Därefter kommer Tesla med 16,0 procent och Hyundai med 6,5 procent. Värt att notera är att en elbil, för första gången en enskild månad, i december var etta på modelltoppen i Sverige. Volkswagen ID.3 med 2 569 nyregistreringar var nämligen den modell som hade flest registreringar i december månad.

I december nyregistrerades 10 393 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 223 procent jämfört med december 2019. Största märke var Volvo som stod för 20,0 procent av den totala volymen laddhybrider, därefter Kia med 16,4 procent och BMW med 15,0.

Under helåret 2020 nyregistrerades 93 991 laddbara personbilar i Sverige. Detta motsvarar 32,6 procent av alla nyregistreringar. Under 2019 stod laddbara bilar för 11,5 procent.

Kvdbil rapporterar att ökad efterfrågan på coronasäkra privatfordon och raserad nybilsförsäljning har fått priserna på begagnade bilar att skjuta i höjden senvåren och sommaren 2020. Enligt auktionsdata som bygger på cirka 26 000 försäljningar per år, har prisrallyt inte bara fortsatt under hösten och förvintern, det har accelererat. Mellan juli till december steg priserna hela 9,1 procent.

– Vi trodde att uppgången skulle avta allteftersom nybilsförsäljningen kom i gång men så har det inte blivit. Priserna har stigit brant ända sedan i somras och rekorden avlöser varandra, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

För helåret 2020 steg priserna med 12,8 procent. Daniel Odsberg tror att andrahandsmarknaden kommer fortsätta utvecklas starkt även 2021. Sedan bonus-malus infördes i juli 2018 har priserna på begagnade dieseldrivna bilar enligt Kvdbil ökat med 24,7 procent, för bensindrivna är ökningen 36,6 procent.

BCA redovisar att antalet totalt sålda begagnade bilar till privatpersoner under december ökade med 4,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Räknat i antalet bilar såldes det totalt 77 898 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, privatmarknaden, och företag), vilket är 3 592 fler bilar än i december 2019.

– I december månad fick vi vara med om ett historisk skifte. Trenden att bilhandeln fortsätter ta marknadsandelar från privatmarknaden har förstärkts under hela 2020. Nu såg vi för första gången att bilhandeln sålde mer bilar till privatpersoner (38 250) än försäljningen privatperson till privatperson (37 168) under en månad. Vi anser att de största faktorerna bakom skiftet är att bilhandeln varit snabba att anamma kundernas nya behov, genom en ökad digitalisering samt ett brett utbud av tilläggstjänster, säger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.