Bild
Nästa artikel
NYHETER

Brutal skattehöjning väntar Sveriges bilister

Publicerad 22 juni 2016 (uppdaterad 22 juni 2016)
Miljömålsberedningen som idag lämnar sitt slutbetänkande föreslår ett basalternativ för utsläppsminskningar i transportsektorn som innebär att såväl bensin- som dieselpriset kommer att överstiga 20 kr/l. MRF är kraftigt oroade och kallar skattehöjningen "brutal". BilSweden hävdar att priset kan bli dubbelt mot MRF:s prognos och hamna på 40 kronor per liter diesel 2030.


Den parlamentariskt sammansatta miljömålsberedningen vill sätta upp helt unika miljömål för Sverige som innebär att vi ska minska utsläppen från inrikes transporter med 70 % till år 2030, ett mål som inte finner sin motsvarighet någon annanstans i världen. 

För att nå detta delmål föreslås en rad åtgärder i det 748 sidor långa betänkandet där de bland annat skriver ”Beredningen gör bedömningen att nivån på koldioxidskatten framöver bör anpassas i den omfattning och takt, som tillsammans med övriga förändringar och styrmedel, ger en kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att etappmålet till 2030 nås”.

Vad som inte framgår lika tydligt är vad denna nivå skulle behöva ligga på, men vid en noggrann genomläsning kan man konstatera att koldioxidskatten skulle behöva höjas från dagen 112öre/kg till 380 öre/kg vilket motsvarar en skattehöjning på över 6 kr/l bensin och 7.20 kr/l diesel (konjunkturinstitutets analys av klimatmål 2030).

MRF sammanfattar i sitt uttalande miljömålsberedningens slutbetänkande på följande sätt:

  • Sverige ligger redan idag i världstopp när det gäller drivmedelsbeskattning och med detta förslag kommer vi att vara helt unika, säger Tommy Letzén, vd på MRF i en kommentar.
  • Skulle detta förslag bli verklighet så är det ett dråpslag för den enskildes mobilitet och för Sverige som nation.
  • Att Sverige som en liten nation ska avvika och gå före alla andra är ingen framgångsväg. Vi ska naturligtvis vara med och driva på i alla sammanhang vi kan, men för att nå framgång så måste vi gå i takt med övriga Europa, säger Tommy.
  • Jag är övertygad om att vi kan nå en fossilfri fordonsflotta till 2050 (som är det mål riksdagen satt upp), men detta ska ske genom tekniska landvinningar, biobränslen, elektrifiering, satsningar på laddinfrastruktur och sunt förnuft, avslutar Tommy Letzén.

BilSweden är än mer kritiska och hävdar att priset kan bli 40 kronor per liter diesel. Så här skriver de i ett pressmeddelande:

Det basalternativ för utsläppsminskningar i transportsektorn som föreslås av Miljömålsberedningen innebär att både bensin- och dieselpriset blir över 20 kr/l. Det framgår mycket diskret på sidan 453 i betänkandet, men utelämnades i såväl sammanfattningen som den debattartikel i DN 17/6 där utredningen presenterades. Redan dagens priser på 13,50 kr/l bensin och 13,00 kr/l diesel tillhör världens högsta. I en analys som statliga Konjunkturinstitutet lämnat till utredningen visas att priset kan bli 40 kr/l diesel av de förslag beredningen lämnar och att detta driver ner produktionen i basindustrin rejält. Inget annat land delar beredningens bedömning att sådana drastiska åtgärder behövs för att nå klimatmålen.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.