Bild
Nästa artikel
NYHETER

Äldre köper oftare ny bil

Publicerad 19 juni 2019 (uppdaterad 19 juni 2019)
Undersökningen ”Sverige köper bil” ger en del intressant information av den svenska inställningen till köp av bilar och vad som styr det. Inte minst framkommer att valet är en generationsfråga.

Den 2003 grundade finska bilhandlarkedjan Kamux har många försäljningsställen runt om i Sverige. Nu har de låtit Bilendi Oy genomföra en konsumentundersökning bland 1 002 svenska körkortsinnehavare i åldern 18–70 år där dessa fått svara på frågor om sina planer för sitt nästa bilköp. Urvalet uppges motsvara svenska folket vad gäller kön, ålder och bostadsområde.  

Tre fjärdedelar uppger att deras nästa bil sannolikt kommer köpas begagnad. De två främsta orsakerna anges vara lämplig prisnivå för den egna plånboken, samt det faktum att värdet på en ny bil sjunker orimligt snabbt. Men skillnaderna mellan generationerna syns tydligt i undersökningen. I åldersspannet 25–34 år var 86 procent av de svarande positiva till att välja begagnat medan fyrtio procent i åldern 65 och uppåt uppgav det som osannolikt. Robin Toss, VD på Kamux, drar från det slutsatserna att äldre människor oftare har ett större sparkapital och att de kanske har uppfattningen att det är krångligt och otryggt att handla begagnat. Även risken för bedrägerier ses som en orsak till de äldres beteende.

Vilken miljöpåverkan den valda bilen har blir därmed en plånboksfråga, en ny eller nyare bil får generellt sägas ha lägre utsläpp även om bilens livslängd spelar roll i sammanhanget. Men svaren skiljer sig även här mellan generationerna, de i åldersspannet 18–24-år ansåg i högre grad att ”låga utsläpp är mycket viktiga för mig och styr mitt val av bil”, där 22 procent instämde, medan siffran för samtliga var tio procent. Även inställningen till elbilar med batteri skiljer sig åt, på frågan om elbil vore ”ett lämpligt alternativ just nu” för de svarande ansåg 39 procent av ungdomarna det medan genomsnittet var 27 procent.

Drivmedlet nummer ett bland de svarande är bensin, 62 procent, medan diesel driver en knapp tredjedel av fordonen i undersökningen. El, gas och hybrider delar på de sista fem procenten. Noteras kan att hybrider är mer än dubbelt så vanligt förekommande i det yngsta förarsegmentet; 18–24 åringar. Då ska man ha i åtanke att  genomsnittsåldern på bilarna är tio år.

När man köper sin begagnade bil vänder man sig i första hand till ett visst bilmärkes bilhall, alternativt en specialist på begagnade bilar. Man upplever då en bättre konsumenttrygghet än vid köp från privatperson.

Många uppfattar bilen som en viktig ”familjemedlem” som ska uppfylla tydliga behov, oftast rejält med utrymme. Nästan hälften, 47 procen, tänker sig en kombi som sin nästa bil, med motiveringen av lastvolymen.

Fler än var femte svarande kör Volvo, 21 procent, följt av Volkswagen, elva procent,  och Toyota med sju procent. Också märkestrogenheten är stark, över 60 procent uppger sig vara trogna sitt nuvarande märke. En viss skillnad kan åter utläsas mellan åldersgrupperna där de äldsta med 69 procent är mest trogna och de yngsta med 53 procent minst.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.