Nästa artikel
300 mil väg är usel
NYHETER

300 mil väg är usel

Publicerad 24 februari 2015 (uppdaterad 1 oktober 2019)
Motormännens vägombud har med ny teknik granskat kvaliteten på 9 200 mil av Sveriges vägnät. Resultatet visar att 3,4 procent av det undersökta statliga vägnätet underkänns. Kolla hur det ser ut i ditt län!
Resultatet som redovisas län för län visar att 313 mil, 3,4 procent, av det undersökta statliga vägnätet underkänns, vilket innebär att det håller en så låg kvalitet att det blir obehagligt att trafikera vägarna och kostsamt att reparera dem. Undersökningen synliggör även den mycket skiftande kvaliteten på vägarna i de olika delarna av landet.
 

– Granskningen visar att vi har en förhållandevis hög standard på det statliga vägnätet, men också att Sverige är ett delat land. Samtliga län norr om Dalälven har en sämre kvalitet på det statliga vägnätet än något län söder om Dalälven. Ska vi ha en levande landsbygd måste det också satsas på vägarna, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Undersökningen har tittat på skrovligheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i smartphones. Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och vatten som samlas i sprickorna fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Undersökningen har fokuserat på Europa- och riksvägar där en god kvalitet förväntas, Motormännen har även granskat en stor del av länsvägnätet.

– En jämförelse mellan standarden på de statliga vägarna och antalet omkomna i trafikolyckor under perioden 2003–2013 visar på ett tydligt samband. De län med flest trafikdöda i förhållande till befolkningen finns i norra Sverige, men även i Kalmar och delar av Västra Götalands, främst gamla Skaraborg. Det är också de län som har de sämsta vägarna enligt undersökningen, säger Erik Kjellin och fortsätter risken för att råka ut för en singelolycka ökar med upp till 50 procent på ojämna vägar. Statistik för de senaste tio åren visar att antalet omkomna i trafikolyckor är tre gånger större i Jämtland än i Stockholm i förhållande till antalet invånare. Bra vägar minskar riskerna för olyckor, men det är inte bara på grund av att vägarna sämre. Det finns även andra viktiga förklaringar som skillnader i kollektivtrafikutbud, polistäthet och attityder. 

Kartläggningen har skett i samverkan med Roadroid som har verktyg för att mäta vägojämnhet med hjälp av smartphones.

Rapporten:

Samtliga länsavsnitt innehåller:

  • Länets riksvägar, rangordnade från sämsta till bästa.

  • Länets länsvägar, rangordnade från sämsta till bästa.

  • Kvaliteten på det statliga vägnätet i länet i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.

  • Kvaliteten på länets riksvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.

  • Kvaliteten på länets länsvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.

Resultat saknas för Blekinge, Värmland och Norrbottens län.

https://www.motormannen.se/vaggranskning/

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.