Nästa artikel
18 000 körkort återkallade i år
NYHETER

18 000 körkort återkallade i år

Publicerad 31 juli 2015 (uppdaterad 31 juli 2015)
I stort sett är antalet återkallade körkort oförändrat sedan förra årets första halvår. Se vilka orsakerna är till att de återkallas!

Mellan 1 januari 2015 och 30 juni 2015 återkallade Transportstyrelsen totalt 18 082 körkort. Det innebär en marginell ökning av andelen återkallelser med 0,47 procent från fjolårets siffra på 17 997 körkort. 

– Generellt sett ser vi förhållandevis små förändringar i antalet återkallelser inom alla återkallelseområden jämfört med förra året. Ett väntat resultat sett till att verksamheten är stabil med en konsekvent och enhetlig hantering, säger Transportstyrelsens körkortsdirektör Katarina Fröberg.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2014 / 2015
Återkallelsegrund 1 3435 / 3500
Återkallelsegrund 2 177 / 146
Återkallelsegrund 3 424 / 468
Återkallelsegrund 4 9469 / 9744
Återkallelsegrund 5 910 / 767
Återkallelsegrund 6 236 / 209
Återkallelsegrund 7 2079 / 2102
Återkallelsegrund 8 2134 / 2111
Samtliga* 17997 / 18082

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Återkallat körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd

Transportstyrelsens uppdrag att återkalla körkort handlar i grund och botten om en vilja att se till att vi ska ha säkra förare på våra vägar. När Transportstyrelsen får besked om en företeelse som kan orsaka körkortsåterkallelse påbörjas en utredning. Utredningen syftar till att säkerställa att en körkortsinnehavare kan förväntas köra på ett säkert sätt.

– En körkortsåterkallelse föregås alltid av en utredning och vårt beslut grundar sig på den bild som växer fram i det enskilda fallet under utredningens gång. Det är en process som tar tid och som också måste få ta tid eftersom det är av största vikt att vårt beslut blir rätt och riktigt. I ena vågskålen ligger den enskildes behov av frihet och mobilitet, i den andra ligger samhällets krav och förväntningar på en trygg och säker trafikmiljö, säger Katarina Fröberg.

Fakta: Återkallelsepunkter
Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:

1 = Rattfylleri

2 = Smitning

3 = Flera mindre överträdelser

4 = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning

5 = Opålitlighet i nykterhetshänseende

6 = Allmän brottslighet

7 = Medicinska skäl

8 = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.