Bild
Nästa artikel
Redaktionsbloggen

Ska bilar varudeklareras?

5 april 2019
I hälften av EU:s länder energideklareras nya bilar på motsvarande sätt som vitvaror, men inte Sverige. Nu menar Gröna bilister att det är dags för en klisterdekal på bilens sidoruta.

Det finns körcykler med deklarationer av framför allt utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Bilar delas in i euroklasser på ett numer nästan snårigt sätt där väl alla känner till euro 6, euro VI (nej de är inte samma) och nu senast euro 6d. Men det är inte nog menar Gröna Bilister i ett pressmeddelande. De vill ha den välkända dekalen vi exempelvis ser på kylskåp.

Samtidigt offentliggör Volvo att de nu, upp till fyra år efter bilen tillverkats, godkänner HVO100 i vissa av sina modeller. Med det kan koldioxidutsläppen reduceras högst väsentligt för dieselmotorer, det som nämns är 90 procent. Det lanseras teknik för att även reducera kväveoxiderna och det finns partikelfilter för skadligt sot, för att uttrycka det enkelt. Och vem känner inte till AdBlue?

Men jakten på dieseln fortsätter och det införs en rad restriktioner i städernas mest centrala delar. Det finns dock ett par undantag, Oslo ville ha restriktioner på en huvudväg utan alternativ och likaså på en motorväg i Tyskland.

Det råder nog ingen tvekan om att alla vill ha så ren luft som möjligt oavsett om utsläppen kommer från däck, bromsar, bilars avgasrör eller kraftverkens skorstenar.

Idén med varudeklarationen är att få jämförande värden på bilar oavsett drivkälla. En elbil som drar mycket el får ett sämre värde än en elbil som drar lite. En hybridbil ska deklareras dubbelt, ett för vardera drivkällan. Gröna Bilister skriver att de vill veta koldioxidutsläppet från bilens avgassystem men vore det inte intressant att i så fall även få veta batteriets koldioxidutsläpp? Kanske även något av det som SR nyligen uppmärksammat, den gruvverksamhet för att bryta den kobolt som är nödvändig i elbilarnas batterier. Åtminstone nu, annan teknik som grafenbaserade batterier kanske kommer inom en rimlig tid. Ungefär som med HVO100 och Volvo nu i dagarna.

Hoppen i miljödebatten är ibland stora och komplexa produkter som bilar är inte alltid lätta att varudeklarera. Delarna är många och kommer från många underleverantörer. Ska dessa chassi- och inredningsdetaljer också vara med i varudeklarationen? Förväntad livslängd? Elleverantörens koldioxidutsläpp? För det är ju oomtvistligen så att även elproduktion släpper ut koldioxid, därför den nymornade diskussionen om kärnkraft. Frågan är komplex och inte alltid möjlig att reducera till staplar.

Det kanske blir så att dagens situation inte gäller i morgon. Vad händer om det vid en livscykelanalys visar sig att elbilens koldioxidutsläpp är högre än dieselbilens driven med HVO100, AdBlue men även kväveoxidminskande utrustning?

Är det dags att ställa frågan om batteridrivna elbilar är framtiden? Kanske bränslecellsdrivna husbilar, som den exempelvis Mercedes presenterat, är att föredra? Eldrivna bilar i storlekar som husbilar och motsvarande transportbilar kräver stora batterier för att få en rimlig aktionsradie och ännu existerar inga sådana. Resultatet har blivit att årets försäljning av begagnade bilar, med förmodat sämre utsläppsvärden, säljer som aldrig förr.

– Vill politikerna släppa lös konsumentmakten i bilhallen kan de göra det redan idag, säger Martin Prieto Beaulieu i nämnda pressmeddelande, verksamhetsansvarig på Gröna Bilister. Att de ännu inte gjort det kan bara förklaras med att de av någon anledning inte velat göra det.

Kanske är det dagens prioritering av begagnat som visar konsumentmakten.