Bild
Nästa artikel
Redaktionsbloggen

Är vägavgifter ett sluttande plan?

19 december 2014
Vi har fått en ny fin motorvägsbro i Sundsvall och nyligen en bro i Motala. För båda gäller att det snart kostar att köra på dem. Stockholm får snart både högre och fler vägavgifter men i Göteborg röstade man nej till dem. Är avgiftsvägar vad vi har att vänta oss framöver?

De nya stora och fina vägarna börjar bli avgiftsfinansierade. För att passera Göteborg ska det betalas vägtull, snart är det dags för samma sak om man vill passera Sundsvall och om dryga året så är det Stockholms tur. Men är det så här vi vill att det skall bli och hur går det ihop med vår vägskatt som debiteras årligen?

När det investeras stort i infrastruktur är väl syftet att investeringen skall nyttjas. Men när den gamla vägen är "gratis" och avgifterna debiteras via räkning som har en straffavgift på 500 kronor om man är för sen att betala sina nio kronor för en förbifart på E4 i Sundsvall.  Debiteringssystemet kanske då upplevs mer som en krämarverksamhet än ett finansieringssystem.

Att vi ska kunna köra vägskattefinansierat på europavägarna har vi hittills tagit som självklart men det kan vi inte längre ta för givet. För varje större stad kan ju ta vägavgifter och varför ska inte Söderälje och Solna ha samma rätt som Stockholm att ta avgifter nu när vi har öppnat Pandoras ask? Eller för den delen Huskvarna där E4:an går tvärsigenom staden? Kommer det att bli en radda med vägavgifter framöver när vi åker på E4 och är det önskvärt om vägskatten är oförändrad?

Samma typ av diskussion förs i Tyskland inför de stundande vägavgifterna på Autobahn. Ett av delbesluten för att införa vägavgifter togs den 17 december 2014. Här har dock önskemålet varit att det ska vara avgiftsfritt för tyskarna genom ett byråkratiskt drag med avdrag på bilskatten för de inhemska bilarna. Det är nog inte helt osannolikt att det blir uppror bland de tyska bilisterna om även de ska betala. Dessutom kan EU tänkas ha synpunkter på att enbart utländska fordon ska betala och kanske hindrar ett sådant upplägg. Här i Sverige har vi ju som bekant agerat tvärtom. De utländska fordonen har hittills kunnat åka avgiftsfritt och något avdrag på vägskatten har aldrig diskuterats.

ADAC:s president Ulrich Klaus Becker säger om de tyska avgifterna för utländska fordon

- Summan av kardemumman kan bli att det inte blir några pengar kvar för vägarna

Han menar på att den tänkta intäkten på 500 miljoner euro är helt orealistisk och därutöver kräver ADAC att alla intäkter skall användas till vägsystemet, något som inte alla politiker som bekant håller med om. Vare sig i Tyskland eller Sverige.

Kommentera: Vad tycker du om att nya vägprojekt avgiftsfinansieras utan att vägskatten sänks?