Bild
Nästa artikel
Redaktionsbloggen

Ibland känner jag mig inte läskunnig

23 september 2013
En så simpel sak som att förnya körkortet kan ställa till oanade problem. Och allt som hade behövts hade varit att vända på körkortet och läsa det mycket finstilta. Sådant som oftast hör oseriösa avtal till.

Tidigt i våras, för att inte säga i vintras, blev jag stoppad i en rutinkontroll och den vänlige poliskonstapeln påpekade att jag nu snart, redan i mars, behövde förnya mitt körkort. Han upplyste mig också om att några papper inte längre skickades ut, utan jag var själv tvungen att bevaka det hela.

Jag kände mig tvungen att påpeka för honom att körkortet minsann gällde till oktober eftersom det tydligt på framsidan står att det gäller till den 25 oktober 2013. Han nickade och beklagade sin bristande läskunnighet eller i varje fall observationsförmåga. Då jag senare kollade körkortsportalens hemsida upplystes jag om att jag skulle kontakta dem en månad innan körkortet gick ut och glad i hågen gick jag så för att fotografera mig idag.

Hjärtat slog däremot genast några extra slag när jag upplystes om att körkortets C-behörighet inte hade något med körkortets på framsidan skrivna giltighetstid att göra. Visserligen minns jag det så från förra gången för tio år sedan men tio år är en lång tid och det föll mig aldrig in att vända på körkortet för att se att C-behörigheten slutade gälla en månad innan A och B. Däremot kunde jag naturligtvis använda körkortet som legitimation fram till den 25 oktober och det kändes väldigt betryggande. Den vänlige mannen som administrerade att lägga in fotot i deras databas upplyste mig vidare om att det är så att körkortets giltighetstid inte numer kan vara längre än första behörigheten som upphör att gälla.

Nu blev goda råd dyra. Omedelbart skulle beloppet för förnyelsen betalas in och morgondagen får bjuda på ett läkarbesök så att jag förhoppningsvis kan få ett läkarintyg som bevisar att jag fortfarande är kapabel att framföra ett C-behörigt fordon. Detta skall nu faxas in till myndigheten för att det ska finnas på plats senast den 26 september för annars väntar en ny uppkörning, ett alternativ som inte känns särskilt lockande.

Detta för att jag inte vände på körkortet för att konstatera att datum på fram respektive baksidan på körkortet inte stämmer överens med varandra. I varje fall inte då det körkort jag nu har utfärdades.

Men jag tycker nog att datumet på körkortets framsida borde spegla körkortets giltighetstid. Inte minst när ledtexten säger "upphör att gälla" för det angivna oktoberdatumet. Och jag som trodde att upphör att gälla gällde körkortet inklusive behörigheterna.

Men så fel man kan ha.